Skip to content

KALIF’ens nyhedsbrev september 2017

Kære medlem

Så fik vi taget hul på den første efterårsmåned og dermed en sæson, hvor de halvlange tights og vindjakkerne må frem igen. Heldigvis er der masser af løb, træningsaftener og fester, der venter på at forsøde vores liv. Indendørsgymnasterne kan samtidigt glæde sig til at blive strammet op og få “tunet” både krop og sind.

Kontingent

Den nye kontingentperiode er netop startet pr. 1. sept. Alle, der endnu ikke har betalt, bedes venligst om at indbetale via hjemmesidens betalingssystem (Dankort o.l.) https://kalundborg-if.dk/medlemsskab/indmeldelse-og-kontingentbetaling/ Kontakt vores kasserer Gitte Davidsen, hvis du er i tvivl om hvordan du skal gøre (Telefon: 50530054, Mail: kasserer@kalundborg-if.dk).

Abonnementsordning

Den nye kontingentsæson gælder kun til 31. dec. Derefter skifter klubben til at opkræve kontingent for ét kalenderår ad gangen fra og med 1. jan. Når den nye kontingentperiode starter, vil vi samtidigt starte en abonnementsordning, hvor der fremover automatisk trækkes kontingent pr. 1. jan. Alle vil dog i god tid blive orienteret om dette, så man evt. kan standse overførslen, hvis man ikke ønsker at være medlem længere.

Klubbens 92 års fødselsdag

Festudvalget og bestyrelsen håber, at se rigtigt mange af klubbens medlemmer d. 6. okt. til vores årlige klubfødselsdag. Der er deadline for tilmelding d. 29. sept. så husk at melde jer til og tag gerne en partner med. Der bliver sørget for rigtig god mad og drikkelse for kun 125 kr. pr. medlem og 225 kr. pr. ledsager, så mød op nyd det gode selskab. Læs mere her: https://kalundborg-if.dk/kif-92-aars-foedselsdag-2017/

Stadionudvalget

Udvalget afholdt et nyt møde d. 16. sept. Vi krydser fingre for, at de kommer lidt videre med sagen, så vi kan se frem til et bedre stadion inden længe.

Omklædningsrummene

Mange oplever, at der ofte er overfyldt med løbere i vores omklædningsrum efter træning tirsdag og torsdag. Bestyrelsen vil derfor gøre en indsats for, at vi kan få lov til at låne nogle flere.

DM i halvmaraton

Søndag d. 17. sept. blev CPH Half inkl. DM i halvmaraton afholdt. En flok af klubbens medlemmer deltog. Alle kom i mål med gode tider, på trods af regn og hagl. Poul Anker Nielsen blev en flot nr. 2 i sin række til DM. Stort TILLYKKE.

Julekomsammen

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen udfor tirsdag d. 28. nov., hvor vi afholder den årlige julekomsammen efter træning.

Infofolder

Vores informationsfolder med oplysninger om mange af klubbens aktiviteter, træningstider, kontingenter og kontaktpersoner er blevet opdateret. Den ligger til fri afbenyttelse i klublokalet og uddeles til alle interesserede i hallerne efter Indoor Fitness.

Medlemskort

Bestyrelsen har besluttet, at få lavet medlemskort, så medlemmer let kan give sig til kende f.eks. i hallen til Indoor Fitness eller hvis man ønsker at træne i motionslokalet. Kortene er ikke klar endnu, men vil inden længe være klar til udlevering.

Webmastere

Klubben søger en eller flere personer til at passe hjemmesiden og vores Facebookside/gruppe. Gitte er alene om hele arbejdet nu og vil meget gerne aflastes.

Begynderholdet

D. 24. august startede hele 27 nye løbere på begynderholdet. Mette G. og Kristina tager det som en dejlig udfordring, og gør deres bedste for at imødekomme alles ønsker. Alle nye medlemmer ønskes velkommen i klubben med håb om, at I vil falde til og blive glade for både træningen og det sociale samvær.

Indoor Fitness

D. 4. sept startede Indoor Fitness i hal 2, med både Gitte J., Gretha og Mette B. som instruktører for næsten 70 fremmødte deltagere. Vi startede lidt tidligere i år, da vi fik hallen til rådighed og skønnede, at det kunne være et passende tidspunkt at flytte træningen indendørs. Med det store fremmøde kan vi kun være tilfredse.

Desværre kommer der nogle aflysninger i løbet af vintersæsonen, da hallerne jo bruges til mange formål bl.a. Kalundborg Messen, og fordi vi ikke træner på helligdage samt imellem jul og nytår. Allerede nu har vi kendskab til flg. aflysninger: mandag d. 25. dec., 1. jan. og 2. april og torsdag d. 26. okt., d. 23. nov., d. 28. dec., d. 1. febr.

Gåholdet

Hver onsdag kl. 17:30 tilbyder klubben at man kan gå en tur på 5-7 km i et tempo der afpasses til deltagerne. Start og mål er klublokalet i Munkesøen.

Madpakkeløbet

D. 7. september blev der afholdt madpakkeløb for sidste gang i denne sæson og som sædvanligt var det godt besøgt. Lailas program for dagen blev udskudt pga. vejret, men i stedet viste Poul Anker og Kurt vej igennem den nye Diabetesrute. Tak til alle arrangører og løbere.

Kalundborg Symbiosis Løbet 1. okt.

Planlægningen af Symbiosis Løbet er i fuld gang. Bannerne er hængt op forskellige steder i byen, og en pressemeddelelse har været bragt i Nordvestnyt. Vi har fået certificeret løbet som et bronzeløb, så tilmeldingerne er for alvor begyndt at tikke ind. Efter alt at dømme bliver der brug for alle hænder, der har tid til at hjælpe med afviklingen. Så sæt kryds i kalenderen og deltag som hjælper og/eller løber. Hjælpertilmeldingen findes nederst i opslaget om løbet på hjemmesiden. Læs mere her: https://kalundborg-if.dk/kalundborg-symbiosis-loebet-1-oktober-2017/

Kalundborg Messen

KIF har bestilt en stand på Kalundborg Messen d. 28.- 29. okt. Bestyrelsen har en lang række idéer til, hvad der skal ske på standen, bl.a. låner vi et løbebånd via Intersport, og vil lave en konkurrence, hvor folk skal gætte på hvor mange km, der vil blive løbet/gået de 2 dage. Vi vil derfor opfordre klubbens medlemmer til at stille sig til rådighed og løbe f.eks. 30 min på båndet. Der er sat en tilmeldingsliste op i klublokalet, som man kan skrive sig på, hvis man vil være med. Vi vil desuden uddele infofolderen, vise billeder fra løb, fitness og andre aktiviteter samt byde på depotmad. Har du har en god idé til en aktivitet, så sig det til Gitte.

DGI Crossløb

I år er der hele 5 afdelinger i DGI’s Crossløb turnering. For at kunne deltage i medalje-konkurrencen skal man have deltaget i 4 afdelinger. Alle interesserede melder sig selv til, og bruger den kode som står i indlægget på hjemmesiden: https://kalundborg-if.dk/dgi-crossloeb-vinter-2017-2018/

Tidligere deltagere har fået samme kode tilsendt fra Christina Otto/DGI – da den giver en rabat på 95 kr. ved tilmelding til alle afdelinger på én gang. Løbene finder sted d. 11.11. Albertslund, d. 2. dec. Hvalsø, d. 13. jan. Nykøbing Sj., d. 3. febr. Sorø og d. 10.marts Holbæk.

Løbetrænere søges

Da der ofte mangler trænere på nogle af løbeholdene, søger vi igen efter flere. Hvis du går med tanker om, at det kunne være noget for dig, skal du ikke holde dig tilbage, men meget gerne kontakte enten Pia Larsen, løbetrænerkoordinator eller Klaus Jørgen. formand og få en snak om det. Du vil selvfølgelig blive tilbudt DGI trænerkurser, så du føler dig rustet til opgaven.

Løbetrænings-rammerne

Beskrivelser af rammerne for de enkelte løbehold ligger på hjemmesiden, så alle kan se hvad målene er (distancer og hastighed). Bestyrelsen beder alle om, at man så vidt muligt respekterer disse hensigter, så alle kan få en god oplevelse under træningen, og ikke føler sig presset til mere end det, der er meldt ud.

Tilfredshedsundersøgelse

Per Østerby har på foranledning af bestyrelsen, udformet et spørgeskema om løbetræningen. Skemaet udsendes snart via mail til alle medlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle til besvare skemaet, så vi får feedback fra så mange som muligt, da det vil være med til at danne grundlag for fremtidige rammer for løbeholdene.

Med venlig motionshilsen fra Kalundborg IF’s bestyrelse

Back To Top