Skip to content

KALIF’ens nyhedsbrev februar 2018

Kære medlem
Februar måned er som skabt til indendørs sysler, når vi ikke lige er ude at lufte stængerne eller til fitness. Formanden og fruen har bl.a. renoveret klubkøkkenet i den mørke tid, så der nu er mere plads til div. kasser med tøj og andre materialer, der har sin plads i køkkenet.
Kig ind og se hvor flot det er blevet ☺

DGI Crossløb
For fjerde gang i denne sæson har en flok Kif’ere været ude at løbe Cross. Denne gang fandt det sted i Bromme plantage og grusgrav ved Sorø. Alle gennemførte i fin stil, skønt der blev budt på mange forskellige udfordringer bl.a. klatring op ad en bakke, hvor man måtte have et tov til hjælp, løb på bakke med is og i mudder. Næste løb er sidste løb i denne sæson og det finder sted på Fælleden i Holbæk d. 10. marts. Det er stadigvæk muligt at stille op, skønt man ikke har deltaget i de foregående løb. En eftertilmelding på stedet koster dog 150 kr. Det er muligt at låne crosssko på stedet, hvis man ikke har et par.
Resultater ses i linket herunder:
https://app.lap.io/event/2018-crossloeb-midt-og-vestsjaelland-4

Kommende løb i 2018
Løbsarrangørerne er i fuld gang med at planlægge årets Kif-løb og de fleste kan allerede nu findes i de mest almindelige løbskalendere m.m. (Motionslob.dk, MotionDanmark.dk, VoresPuls.dk og KultuNaut.dk). Desværre har vi været nødt til at flytte datoen for 2 af løbene; Tømmerupløbet og Klovneløbet, da de kolliderede med andre aktiviteter, men i store træk forventer vi, at de alle bliver gennemført efter næsten samme skabelon, som i de foregående år. Bemærk, at Møllebakken Rundt har 40 års jubilæum i år, så det er tanken, at der skal gøres lidt ekstra ud af det hele.

Vigtige løbsdatoer:
31. marts – Tømmerupløbet
27. april – Røsnæsløbet
10. juni – Klovneløbet
26. juli – Møllebakken Rundt – 40 års jubilæum
30. sept. – Symbiosisløbet

Herudover deltager klubben i Røsnæs Cannonball Duathlon 1. løb d. 13. juni, Site-Ka-Run d. 19. aug., Sundhedsløbet d. 1. sept., Margueritløbet d. 23. sept., Diabetesløbet d. 14. nov., Julemærkemarchen d. 2.12., og John´s O-løb i december.

Tidtager til vores løb
Flere af vores løb afvikles med elektronisk tidtagning, hvilket er vigtigt for mange deltagere. Betjeningen af tidtagningsudstyret kræver en vis grad af ekspertice, som vi i de fleste tilfælde har blandt klubbens medlemmer. Der er dog brug for, at vi øger antallet af erfarne tidtagere, hvis vi skal kunne dække behovet. Bestyrelsen søger derfor efter medlemmer eller pårørende til medlemmer, med lyst til at blive oplært i tidtagningsteknikken.
Henvendelse kan ske til Formanden Klaus-Jørgen.

Løbetræningen
Den nye træningsmodel er nu sat i værk og alle der ville testes har været igennem møllen.
Hvis nogle af jer ikke har fået et træningsprogram endnu, kan I sagtens nå det, ved at indtaste jeres data i Run-Smarter-programmet, som ses herunder:

Maraton Løbeprogram til CPH Marathon – 16 uger – for øvet løber

Indoor- og Outdoor Fitness samt Crossfit
Indoorsæsonen kører fint i år, hvor vi på den ene side har fået de gamle træningstider tilbage og på den anden side har fået et ekstra kvarter at gøre godt med. Set fra trænergruppens side er den forlængede træningstid faldet i god jord hos de fleste. Det har bl.a. gjort det muligt at gennemføre flere strækøvelser og at runde træningen af med lidt afspænding. Alt i alt har det været en gevinst, som vi håber at kunne fortsætte med i næste sæson. Indoor fitness slutter til påske dvs. mandag d. 19. marts og torsdag d. 22.marts.
Efter påske starter Outdoor Fitness og Crossfit, der vil blive tilbudt om mandagen kl. 18 – 19.
Tanken er at tilbyde 2 typer fitnesstræning – én hvor alle kan være med og én der er målrettet til løbere. Trænerne er ikke klar med præcise planer, men der vil komme mere info om de 2 træningsformer, efterhånden som de bliver udformet.

Foredrag om skadeforebyggelse
D. 31. jan, var fysioterapeut Lau Caspersen på besøg for, at undervise os i hvordan man kan forebygge skader. Det var et såkaldt ”Aktivt foredrag” hvor han både fortalte, viste vigtige principper på projektoren og på en fodmodel. Vi fik desuden nogle gode fif til forebyggende træningsøvelser, som blev prøvet af i praksis. Der var stor opbakning til foredraget og alle fik lidt at tænke over mht. symptomer på snigende skader. Tankevækkende var det at høre, at mange af de træningsprogrammer som vi følger, er udformet på baggrund af forsøg med unge mænd ml. 18 og 25 år!!! Lau gjorde os endvidere opmærksomme på, at en stigning på 10% mht. træningsmængde for de allerfleste er alt for meget og ofte en årsag til, at løbere får skader når de/vi går i gang med at følge et program slavisk.

Sociale aktiviteter
Bestyrelsen arbejder nu på at fastlægge datoerne for årets madpakkeløb og søger derfor efter medlemmer, der har lyst til at arrangere løbeaktiviteter, hvor alle kan deltage.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i 2018 d. 20. marts i Aktivitetscentret Munkesøen. Forslag til vedtægtsændringer og punkter, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12.marts. Indkaldelse udsendes på mail i den kommende uge.
Du kan se vedtægterne her: https://kalundborg-if.dk/omkif/generalforsamlingen/

Indsamling til Julemærkehjemmene
Kurt Rasmussen skal til sommer cykle til Paris for at støtte Julemærkehjemmene. Han vil gerne afholde et løb på en klubaften for at samle penge ind, og vil derfor arrangere et løb, hvor man donerer 5 kr./løbet km. Bestyrelsen støtter arrangementet og har foreslået at løbet afvikles tirsdag d. 17. april. Vi håber på opbakning og stort fremmøde.
https://dk.betternow.org/teams/tour-de-taxa-team-sydsjaelland-oerne2

Aktivitetsstøtte fra Gyproc Saint Gobain
Klubben har søgt om at komme i betragtning ved uddeling af aktivitetsstøtte fra Gyproc.
Vi har været heldige og har fået et beløb doneret til indkøb af en ny og bedre mikrofon og et headset, der kan bruges udendørs til f.eks. Outdoor Fitness.

Svind i klubtøjet
Klubbens tøjansvarlige har opdaget, at der desværre er forsvundet klubtøj fra vores lager i køkkenet. Det er meget ærgerligt, da det jo er en investering til vores fælles bedste og hvor pengene til udlæg stammer fra medlemmernes kontingenter og indtægter fra vores afholdte løb. Hvis nogle har ”lånt” en trøje eller lign. og glemt at betale, må I derfor meget gerne overføre beløbet via MobilePay til klubben eller betale direkte til Mette Gildberg. Vores MobilePay er 44123.

Med venlig motionshilsen fra Kalundborg IF’s bestyrelse

Back To Top