Skip to content

Generalforsamling onsdag den 22-03-23

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 18 i Cafeteriaet Munkesø Stadion, Stadion alle 13, 4400 Kalundborg.
hvor vi starter med spisning for at deltage her skal du booke en spisebillet (som er gratis):

Du kan også komme kl. 19 hvor selve generalforsamlingen begynder ingen tilmelding.

Indkaldelse til ordinære Generalforsamling i Kalundborg Idræts Forening. (KIF)

Generalforsamlingens dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder fremlæggelse af vederlagsudgifter og kontingentfritagelser i foreningen.
5) Fastlæggelse af kontingent efter indkomne forslag.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen på ulige år
a. Valg af kasserer for 2 år.
b. Valg af tre bestyrelsemedlemmer for 2 år.
c. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
d. Valg af revisor for 1 år.
e. Valg af revisor suppleant for 1 år.
8) Eventuelt.

Forslag til ekstra punkter til dagsordenen skal sendes til bestyrelsen seneste 14 dage før generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen modtager forslag til nye punkter i tide, bliver dagsordenen revideret og sendt ud til medlemmerne igen senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Deltag i klubbens generalforsamling.
Har du noget på hjertet send det til bestyrelsen.

Læs Kalundborg Idræts Forenings vedtægter KLIK HER:

Ønsker du at deltage i spisningen inden selve generalforsamlingen bedes du af hensyn til forplejning booke en spisebillet (som er gratis)

Back To Top