skip to Main Content

Generalforsamling onsdag den 16-06-21 kl. 18.

Der indbydes til ordinær generalforsamling onsdag d. 16. juni 2021 kl.18:00 i Kalundborghallen lok. 4  (indgang fra torvet). 
Vi begynder kl. 18 med en let anretning (pastasalat m/kylling) – drikkelse. Tilmelding hertil.
Mød op kl. 18 det giver dig mulighed for en snak omkring klubben og socialt samvær.
 Ønsker du at komme kl. 18  inden generalforsamlingen til lidt at spise bedes du købe en billet (som er gratis). 
Sidste frist er 11-06. HUSK at melde afbud hvis du bliver 
forhindret.


Ønsker man ikke at spise, starter selve generalforsamlingen kl. 19:00 (uden tilmelding)


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder fremlæggelse af vederlagsudgifter og kontingentfritagelser i foreningen.
5. Fastsættelse af kontingent efter indkomne forslag.
6. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. (2/6.)
Forslagene optages i dagsordenen og revideret regnskab med revisorens og bestyrelsens påtegning og budget udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7. Valg
a. Kasserer på valg for 2 år: Anette Larsen (villig til genvalg)
b. 1 bestyrelsesmedlem på valg for 2 år: Mona Madsen (villig til genvalg)
c. 1 bestyrelsesmedlem på valg for 2 år: Pia Larsen (villig til genvalg)d. 1 bestyrelsesmedlem på valg for 2 år: Ulla Sørensen (villig til genvalg)
e. Valg af to suppleanter for 1 år:
f. Valg af revisor for 1 år: Janne Christiansen (villig til genvalg)
g. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Rikke Lobedanz (villig til genvalg)
8. Eventuelt.

Du kan læse vedtægterne  KLIK HER: 

Mød op på generalforsamlingen det er her, klubbens medlemmerne har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen.
Det er også her klubbens medlemmerne har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet.
Det er her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets ros og ris.
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til nye aktiviteter.

 

Back To Top
X