Skip to content

KALIF’ens nyhedsbrev januar 2019

Kære medlemmer.

Efter et begivenhedsrigt 2018 er det vist tid til lidt tilbageblik – og lidt nyt.

Løbetræningen er fortsat på et hyggeniveau. Der er kun få, som ønsker at træne op til et højere niveau. Så alle gode intentioner om mange hurtige og længere løb må siges at være spildte. Men dette er også medlemmernes ønske, så vi bliver der.

Nyløberne har gennemført deres 16 ugers program. Det blev fejret med fællesløb med alle i klubben i december. Herefter håber vi på, at de “nye” løbere vil fortsætte den gode stil, og der vil altid være hjælp at hente i klubben med opbakning og gode råd.

Outletløbene med Bodil og Vagn er også et af vores faste løbetræningsløb.

Refleksløbet d. 25/10. var nyt, da børneulykkesfonden havde tilbudt en masse refleksting/tøj for at gøre bl.a. løberne mere synlige i trafikken, – så en mere synlig træningsaften.

Røsnæsløbet store bededag blev gennemført med 163 tilmeldte. En dejlig dag, hvor alt klappede – samt stor ros fra flere fra K-tri og 5-tårns løbere. Der er stor tak til alle vores trofaste hjælpere. Der vil dog blive lidt nyt til næste løb – en 7 km. rute samt ½-maraton.

Royal Run i København d. 21/5 var ligeledes en stor succes. Der var trænet flittigt inden og der var en hel busfuld som nød den royale løbetur.

Klovneløbet i juni står KIF for. Det er et løb, hvor alt overskud går ubeskåret til hospitalsklovnene. I år var der 198 betalende, så et beløb på ca. 12.000 kr. blev doneret. Stor tak til arrangøren – Mette, samt hjælperne.

Sommergames ved Novo fritidscenter, hvor KIF er medhjælpere.

Cannonball i Kystskoven d. 13/6. er et løb/cykelløb, som KIF og K-TRI arrangerer i fællesskab, et gratis arrangement, hvor der kommer ca. 20 deltagere og prøver kræfter.

Stafet for livet et løb/gang til støtte for kræftens bekæmpelse, hvor Kristina P. stod for arrangementet.

Møllebakken rundt d. 26/7., hvor der var 40-års jubilæum. Der var 128 deltagere. Desværre med problemer med tidtagningen, ellers et fint løb.

Margueritløbet 23/9. i Asnæs Forskov, et dejligt roligt sted at løbe – et sted, hvor vi kommer igen.

Symbioseløbet 30/9. Ved Lerchenborg slot med 242 tilmeldte. Flot løbevejr og fint med masser af forplejning samt mulighed for at købe madkurve.

Diabetessløbet d. 14/11 – endnu et stor løb med 831 tilmeldte. Ruten var udfordrende, og næste år bliver den ændret. Novo er godt tilfredse med at KIF afvikler dette løb.

Julemærkemarch d. 2/12, hvor der deltog 189 gængere og 1 løber – igen et fint arrangement, som Mette m.fl. hjælper Gitte Nordbo med.

Madpakkeløb v/ Per Birkemose som gæstetræner – en stor succes, også pga. Grillarrangement mm. efterfølgende. Næste madpakkeløb var med John Ø. som arrangør af et orienteringsløb – denne gang ved Nyby havn, endnu en god oplevelse. Sidste madpakkeløb blev arrangeret af Laila.

Outdoor fitness– sæsonen var fra midt april – midt juni, sommerferie i juli og august – september, hvor den gode og afvekslende udendørs motion blev ledet af vores dygtige instruktører Gretha og Mette. Per var også med som instruktør i sommer, men det var for at lave løbeoptimeret motion – dette var der desværre ikke så mange, der benyttede sig af. Men dejligt at vi har instruktører, som også vil stå til rådighed hele sommerhalvåret.

Indoor fitness startede op i oktober med nye træningstider. Kalundborg kommune havde besluttet, at de børnehold, som ønskede træningstider mellem kl. 16 – 20, de havde førsteret til hallerne. Dette gjorde, at vi måtte flytte “vores” faste mandagstid fra kl. 18 – 19 til tirsdag fra kl. 17 – 18, men det har heldigvis ikke betydet en stor medlemsnedgang, selvom der desværre er nogen af de arbejdsramte, som ikke kan komme. Der er op til 80 hver gang, så det er flot. – Igen pga. vores dygtige instruktører. – Stor tak til Gretha og Gitte. Torsdagstræningen startede op fra kl. 18:30 – 20:00, men blev hurtigt ændret til 18 – 19:30, her er der ca. 35 som benytter sig af den gode (hårde) motion. Der er pga. den ekstra ½ time blevet tid til gode udstrækninger – yoga. Stor tak til Mette. Indoor fitness slutter 16.04.2019, hvorefter vi igen skal på græs efter påske.

Klubbens 93-års fødselsdag blev afholdt d. 05.10.2018 i aktivitetscentret, hvor vi var 52 deltagere, som havde en hyggelig aften med lækker mad fra Kalundborghallen, og med sang og underholdning ved 10 “frivillige”.

Juleafslutningen blev d. 13.12.2018 efter træning, hvor der var 60, der hyggede i cafeen i Munkesøen med gløgg og æbleskiver.

Rengøringen i omklædningsrum, toiletter og klubhus / køkken er overtaget af KIF, da vi var utilfredse med standarden. Klubben får nu betaling af kommunen for at varetage dette job. Så Mette og Kristina står for omklædningsrum og toiletter, Rita for klublokalet og køkkenet. Skulle der være flere, som vil tage tjansen, så henved jer endelig, da der altid er plads til frivilligt arbejde.

Bestyrelsen har også ændret sammensætning i årets løb. Pr. 1/7 stoppede Kristina P. af personlige årsager. Derefter trådte Kristina A. (suppleant) ind i bestyrelsen, hun har desuden også overtaget hvervet som webmaster og opdateringer på Facebook mm. Tak til begge Kristina’er.

Medlemsønsker/oplevelser – Vi vil meget gerne have input til nye tiltag – fortællinger om gode motionsoplevelser, som kan deles i nyhedsbrevet.

Generalforsamling er fastsat til 26/3/19 og afholdes i aktivitetscentret Munkesøen.

Med ønsket om et godt nyt motionsår.

Godt nytår til alle / Rita

Back To Top