Skip to content

KALIF’ens nyhedsbrev marts 2017

Kære medlem

Da der er gået en måneds tid siden sidste opdatering, er der igen lidt nyt fra Kaliffen. Det er jo blevet forår, og det kan mærkes på lysten til at træne og planlægge sommerens udfordringer.

Hjemmesiden og hjertesponsorer

Den nye hjemmeside er kommet godt i gang, og er ved at blive redigeret. Hvis der findes medlemmer, der har lyst til at være hjertesponsor for klubben og betale for, at få en reklame/et logo på klubbens hjemmeside, er I velkomne til at henvende jer til Webmaster Gitte Davidsen, og få en snak om mulighederne. Af etiske grunde skal bestyrelsen godkende alle sponsorer og reklamer.

Tygge-hygge-lytte-aften

Foredraget med Marianne Hüche var spændende og inspirerende – der var ca. 30 medlemmer, der havde fundet vej til Aktivitetscentret og fik oplevelsen. På skærmen kan man se hende i den blå bluse – det er taget inden hun fik mod til at kaste sig ud i at motionere – og i en ny og mere fit udgave ved siden af skærmen! Sidenhen er hun blevet 3-dobbelt verdensmester i triatlon indenfor sin klasse af personer med handicap. Hun mangler følelse i det ene ben og må støtte sig til en stok for at kunne holde balancen. Vi påtænker, at invitere hende igen. Næste gang til at stå for en omgang træning ved en madpakkeaften, så nogle flere kan få glæde af hendes smittende humør og gå-på-mod.

Sommerfest

Den 24. juni holder vi en sommerfest for alle, der har hjulpet nogle gange med at gennemføre div. løb og arrangementer i løbet af året. Festen vil blive afholdt i cafeen på Vesterlyng Camping, hvor det jo er muligt at overnatte i hytte, telt eller campingvogn – hvis man bestiller en plads i forvejen ☺ Der kommer en invitation med flere detaljer, når vi nærmer os dagen. Hvis du gerne vil være sikker på at komme med, er der flere muligheder for at opnå en af de attraktive adgangskort. Du kan melde dig som arrangør af et madpakkeløb, som hjælper ved GoRun, Tømmerupløbet, Røsnæsløbet, Klovneløbet og/eller Røsnæs Cannonball Duathlon – så der er masser af muligheder for at få en plads ☺

Madpakkeløb i 2017

Madpakkeløb vil blive afholdt d. 18/5, 15/6, 8/8, 7/9.  John O. og Lars arrangerer et d. 8/8, så der er stadigvæk mulighed for at byde ind på et af de andre. Kontakt Klaus Jørgen, hvis du/I har lyst.

GoRun

GoRun, startede lørdag d. 25. febr. med rigtig god tilslutning og pressedækning. Det har nu været afviklet 4 weekender med deltagere både lørdag og søndag. Hvis det fortsat skal være et tilbud, er det nødvendigt med omtale og opbakning. Arrangørerne i DGI vil derfor bede klubbens medlemmer om, at hjælpe med at sprede rygtet om dette sunde, hyggelige og gratis tilbud, der stilles til rådighed for alle, hver lørdag og søndag i Kystskoven med start kl. 10 fra P-pladsen ved Skovbørnehaven. Læs mere på hjemmesiden: https://kalundborg-if.dk/gorun-kalundborg-hver-loerdag-og-soendag-i-kystskoven/

Tømmerupløbet

Som bekendt har KIF indledt et samarbejde med Tømmerup Brugs, om at afvikle et løb til fordel for Børnecancerfonden d. 8. april. Løbet er blevet omtalt nogle gange i de lokale aviser og vi håber, at det vil tiltrække en masse løbere og gående, da der tilbydes mange forskellige distancelængder og selvfølge for at bakke op om det gode formål. Der vil blive uddelt specialdesignede medaljer til alle der deltager i dette løb. Læs mere og tilmeld dig som aktiv eller hjælper via vores hjemmeside: https://kalundborg-if.dk/toemmerup-loebet-2017/

Røsnæsløbet

St. Bededag håber vi på godt vejr, og at der kommer mange deltagere til Røsnæsløbet. Det er muligt at tilmelde sig nu som både deltager og løber – via hjemmesiden. Som nævnt tidligere, er der et par forandringer siden sidste år. Den ene er, at der kun køres én busfuld af deltagere til spidsen af Røsnæs, så hvis man vil deltage i 16 km-løbet er det vigtigt at holde sig til når bussen samler op, eller at organisere privat kørsel. En anden justering er, at i stedet for en 7 km fra Golfbanen indføres der en 10 km, med start i Munkesøen. Læs mere her: https://kalundborg-if.dk/roesnaes-loebet-2017/

Fitness-træningen

I store træk kører indoor fitness som det plejer takket være det flotte, stabile fremmøde og trænerne, der altid er klar til endnu en tørn.

Der har dog været et par episoder, hvor gulvet i den store hal var temmelig beskidt, til stor gene for deltagerne under gulvøvelserne. Personalet i hallerne er blevet gjort bekendt med den utilfredsstillende standard, så vi håber, at der bliver taget hånd om problemet.

Generalforsamling d. 28. marts kl. 19:30 i Aktivitetscentret

Husk, at der er indkaldt til generalforsamling i Aktivitetscentret tirsdag d. 28. marts kl. 19:30. Som det fremgår af den udsendte email, skal forslag til dagsordenen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Der er brug for nye kræfter på flere poster (se den udsendte email), så hvis du går med drømmen om at være en del af et velfungerende bestyrelsesteam, skal du ikke holde dig tilbage. Sæt kryds i kalenderen, mød op og deltag i den demokratiske proces. Fra kl. 19 vil der vil blive budt på smørebrød, øl, vand, vin, kaffe, the og kage ☺

Med venlig motionshilsen fra Kalundborg IF’s bestyrelse

Back To Top