Skip to content

KALIFéns nyhedsbrev – august 2019

Kære medlemmer

Så er ferien ved at være slut. Vi skal til at bevæge os lidt mere – selvom mange har løbet / gået det meste af sommeren.
Lidt opdatering og orientering om, hvad der sker i klubben.

Ekstraordinær generalforsamling d. 07.05 . Det eneste punkt var regnskab. Det blev fremlagt af Anette – ny kasserer, og godkendt af generalforsamlingen.

Tømmerupløbet d. 21.04
Et godt løb med ca. 200 deltagere. 14.110 kr. til velgørenhed. Flot arrangement – igen arrangeret af Mette og Klaus.

Røsnæsløbet d. 17.05
Der var tilmeldt ca. 114 løbere (incl. 3 eftertilmeldte), men ca 10 pers. udeblev.
Det var en våd omgang Der var stor ros til Per for speakningen.
Respons på løbet: v/pris – billigere tilmeldingsgebyr ønskes ved tidlig tilmelding.
Depoter: folk var glade for alle depoterne.

Stafet for livet 25-26.05.
Ca. 30 personer fra KIF deltog med 1501 omgange, hvilket sammen med sponsorater gav ca 6.000 kr. Der var sat telt op til læ og lidt forplejning.
Fint arrangement, men klubben skal måske gøre mere for at få folk til at deltage / spise sammen osv.
Ønske om en anderledes rute, ikke længere, men hvor man kommer tættere på hinanden.

Klovneløbet 16.06.19
Der var tilmeldt over 100 voksne og børn. Det er en 3 km. rute. Lidl sponserede frugt og vand. Et meget vellykket løb/gang.

Møllebakken rundt d. 25.07.
114 deltagere (heraf ca. 30 børn) Der var 97 forhåndstilmeldt.  Næste år er det kun voksne, der skal betale  eftertilmeldingsgebyr.
Kun ros af arrangementet – godt med 3 depoter pga. varmen. Der var ca. 30 hjælpere.
Voksne betaler 110 kr. og børn 60 kr. for startnr.

Nyløbere – løbetræning
4 nyløbere er startet – måske skal det være et andet tidspunkt, så der vil være flere med. Mette står alene om holdet.

Gåholdet
Kan sagtens bruge flere vandrere. Så kan du lide at gå – har en løbeskade – ell. andet, så kom frisk.

Outdoor fitness startede op mandag d. 29.04 med 36 deltagere. Dejligt med så stor deltagelse.
Mandag d. 17.06 var sidste træning før sommerferien. Der var “madpakkefitness”, hvor klubben gav drikkelse, kaffe og kage.
Der startedes op efter sommerpausen mandag d. 05.08.
Der vil være lidt fornyelser i træningen, mere styrketræning, som er meget vigtigt for alle – kom og vær med.
Udendørssæsonen slutter mandag d. 23.09, hvorefter indoor  fitness starter tirsdag d. 01.10 kl. 17:00 – 18:00 i Kalundborghallen hal 2, samt torsdag kl. 18:00 – 19:30 i hal 1.

Camping v/ Klb. Rocker 08.08.-11.08.
Der er tilmeldt 5 campingvogne og 1 telt.
Vi får 900 kr. pr. vogn, 700 kr. pr. festivaltelt, 500 kr. for eget telt.
Der vil være mulighed for at forudbestille morgenmad: 50 kr. pr dag eller 100 kr ved bestilling af  alle 3 *.
6 personer sørger for at lave morgenmad og gøre rent.

Målportal
Klubben har i samarbejde med cykelklubben købt en målportal.

TRX-udstyr
Klubben har købt (sponseret af kommunen) 18 TRX-seler samt 9 medicinbolde. Både til brug i fitness samt løbetræningen.

Førstehjælpskursus
Der har været afholdt et førstehjælpskursus. Der var flere, som ønskede dette kursus, så derfor er der et
nyt kursus 03.09. kl. 19:00 – 21:00. Gratis ifm. hjertestarteren. Der stod 10 pers. på venteliste – 2 ledige pladser.

Madpakkeløb
Gretha og Pia lavede løbet 27.06.
Næste madpakkeløb er 15.08. med John ved Nyby havn.

Kommende løb.
08.09 Site-KA.
Per står for det. Kun Novoansatte samt KIF-medlemmer kan deltage. For udlejning af tidtagningsudstyr får vi betalt udgifterne.
22.09. Margueritløbet. Mona, Jim og Henrik står for det. DGI står for organisering. Tilmeldingslink på facebook og hjemmesiden. Div. aftaler er på plads.

Rengøring
Klubben overtog sidste år rengøringen, som KGB hidtil havde haft (bet. af kommunen).
Rengøringen af 8 toiletter samt 2 baderum, fælleslokale og køkken varetages af Mette, Kristina og Rita.

Klubtøjsudvalg (Mads og Henning) foreslår at sælge tøjet til ½ pris, hvilket flere syntes er for billigt.
Forslag om at sætte tøjet på udsalg med 30% rabat ved madpakkeløbene.

Løbsansvarlig
Der er hængt en liste op i klubben. Her kan medlemmerne skrive, hvilket løb de ønsker at være løbsansvarlig for.
Klubben har brug for flere løbsansvarlige, da det næsten kun er Mette, som hidtil har været det. Bestyrelsen er ind over (økonomi), budget over løb, evaluere efter hvert løb,
Formål med løb er udover velgørenhed også at tjene penge til klubben.

Tilbud på gulvbelægning
Tilbud fra Garant på ny gulvbelægning i klublokalet, da det nuværende filttæppe er meget snavset og desuden gået i stykker ved samling.
Kommunen søges om betaling. Vi afventer svar derfra inden videre beslutning.

Forslag fra medlem om at udskifte plastkopper
God ide´, men biokrus er meget dyre. 89 kr. for 50 stk., plastkopper koster 23 kr. for 100 stk.
Klubbens vision er, at der ikke skal anvendes plast.
Spørge medlemmerne om idéer hertil.

Hjemmesiden
Hvad vil vi med den?
Hjemmesiden har ligget meget stille, flere har været ind over den, derfor meget kaotisk.
Forslag om at lægge sponsorer ind, gøre den mere appetitvækkende.
Nedsat et udvalg: Kristina, Anette, Mona.

Medlemmerne opfordres igen til at komme med indlæg.

Alle ønskes en god sensommertræning.
Mvh. bestyrelsen.

Back To Top