Skip to content

KALIF’ens nyhedsbrev april 2017

Kære medlem

Så er KALIF’en klar med endnu et nyhedsbrev og et håb om, at det vil blive læst og giver inspiration til en masse aktiviteter i klubbens regi ☺

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev, som planlagt, afviklet i Aktivitetscentret d. 28. marts. Der fremmødte i alt 54 medlemmer, som ivrigt deltog i mødet og nød lidt mad og drikke i en hyggelig atmosfære. Der blev både diskuteret, kritiseret og givet ros, hvilket var fint, da det tyder på, at der er en levende interesse for klubbens ve og vel. I alt blev der stemt om 3 forslag, der alle blev vedtaget. Det drejede sig om en kontingentforhøjelse, Enkeltmedlemsskab koster fremover 400 kr/år, et Familiemedlemskab koster nu 700 kr/år og kontingentet for børn under 18 år er stadigvæk 225 kr, om kontingentbetalingstidspunktet fra 1.9. til i stedet 1.1. og om en vedtægtsændring, der giver bestyrelsen mulighed for at overlade div. økonomiske forhold til kassereren uden, at formanden nødvendigvis skal blandes ind hver gang.  Dette var en nødvendig vedtægtsændring, da vores bankforbindelse (Arbejdernes Landsbank) forlanger det, for at der kan udstedes et Dankort, og for at kassereren kan disponere over elektroniske bankprodukter m.m.

Den nye bestyrelse

Ved generalforsamlingen blev bestyrelsens sammensætning ændret, så den nu består af flg.: Formand Klaus Jørgen Nielsen, kasserer Gitte Davidsen, sekretær Mette F. Bruun, medlem Mette Gildberg, medlem Kristina Püschl, medlem Mona Madsen, medlem Per Østerby, suppleant Anette Larsen og suppleant Lisbet Brobæk Kjær. Revisoren og revisorsuppleanten blev genvalgt, så det er stadigvæk Ingelise Steendal og Bodil Riise, der varetager denne opgave. Vi satser alle stærkt på, at udvikle et godt samarbejde, så vi kan fortsætte den gode foreningsudvikling, vi er i gang med og håber på, at klubbens øvrige medlemmer støtter arbejdet.

Vi takker endnu én gang Kurt, John, Daniel og Marianne for deres indsats i det forgangne år.

Kontingentbetaling

Da det på Generalforsamlingen jo blev vedtaget, at kontingentet fremover opkræves d. 1. jan. har bestyrelsen udtænkt en model for, hvordan overgangsordningen skal strikkes sammen. Medlemmerne vil få flg. valgmuligheder:

Enkeltmedlemsskab:

1.  Betal i 2 omgange: 1.9.17: 134 kr. og 1.1.18: 400 kr. (for hele 2018)

2.  Betal på én gang: 1.9.17: 534 kr. (for perioden 1.9.17 – 31.12.18)

Familiemedlemsskab:

1.   Betal i 2 omgange: 1.9.17: 234 kr. og 1.1.18: 700 kr. (for hele 2018)

2.  Betal på én gang: 1.9.17: 934 kr. (for perioden 1.9.17 – 31.12.18)

Betalingsform

Kontingent o.a. kan nu betales via alle betalingsformer – kontant til kassereren, Dankort, Visa Electron og Mastercard (via hjemmesiden), og MobilePay.

Stadionudvalget

Klubbens stadionudvalg (Erik Mølgaard, Per Romdal og Klaus Jørgen) har allerede opnået, at kommunen har foretaget forbedringer af tilløbsbanerne og 400 m-banen på stadion. Det er endvidere aftalt at også kasteområdet vil få en renovering inden længe. Giv dem et skulderklap ☺

Træner- og instruktørmøde

Løbetrænerne og fitnessinstruktørerne holder indimellem et møde hvor træningen diskuteres, evalueres og planlægges. Fitnessinstruktørerne har holdt det årlige møde, hvor vintertræningen blev drøftet og aftaler blev indgået om vores sommertræning, Outdoor Fitness. I store træk vil vi fastholde principperne fra sidste sæson, men hvis deltagerne kommer med nye gode idéer, er der stor lydhørhed – så kom bare med forslag til øvelser, andre måder at organisere det på o.l. Du kan sige det til enten Rita Klejst (Fitnesskoordinatoren) eller til én af instruktørerne. Løbetrænerne mødes snart for at planlægge sommertræningen. Hvis du har nogle ønsker, idéer eller feedback, der kan gavne træningen, skal du sige det til Pia Larsen eller din holdtræner.

Tømmerupløbet

Det seneste skud på stammen af KIF-løb blev afviklet d. 8. april i Tømmerup. Dagli´Brugsen i Tømmerup var initiativtager og ønskede, at afvikle løbet mhp. at indsamle penge til Team Rynkeby Vestsjælland, der som bekendt støtter Børnecancerfonden. Tilslutningen var langt over forventet med 169 tilmeldte og 150, der gennemførte én af de 6 forskellige distancer. I alt blev der solgt startnumre for 14.070 kr., der allerede er overført til Brugsuddeleren Jimmie Rasmussen. Jimmie har udtrykt stor glæde over vores indsats og har bedt os om, at takke alle hjælperne, deltagere og arrangører for den fine opbakning.

GoRun

GoRun er desværre ikke blevet så stor en succes, som vi havde håbet på, men vi ser lige tiden an inden vi evt. foretager ændringer, da forårets solstråler og lidt mere reklame måske kan lokke lidt flere ud i skoven lørdag og/eller søndag kl. 10. Læs her: https://kalundborg-if.dk/gorun-kalundborg-hver-loerdag-og-soendag-i-kystskoven/

Røsnæsløbet

Vores legendariske Røsnæsløb afvikles som vanligt på St. Bededag, i år den 12. maj. Tilmeldingerne er i fuld gang og det tegner til at blive velbesøgt, da der allerede er knap 50 tilmeldte. Det er stadigvæk John O. Madsen, der er tovholderen bag løbet, men da han ikke kan være til stede på løbsdagen i år, har Henrik og Britt Jensen sagt ja til at være løbsledere på selve dagen. Det er vi meget glade for, så giv dem en hånd, når du møder dem. Som noget helt nyt, vil der fremover være medaljer til alle til løbet. Meld dig som deltager og/eller hjælper her: https://kalundborg-if.dk/roesnaes-loebet-2017/

Klovneløbet

Inden længe skal vi afvikle Klovneløbet for 2. gang. Det bliver d. 10. juni og er i år et samarbejde med Kalundborg Sejlklub. Vi har pga. dette samarbejde omlagt ruterne, så alle kommer forbi Sejlklubben og derved får mulighed for, at se hvor den ligger og købe en is. Tilmeldingen til løbet og som hjælper foregår via klubbens hjemmeside:  https://kalundborg-if.dk/klovneloeb-10-juni-2017/ Mød op og støt det gode formål ☺

Røsnæs Cannonball Duathlon – RCD

Igen i år kan KIF i samarbejde med K-Tri tilbyde et duathlon dvs. et løb, hvor man først løber en strækning i Kystskoven, derefter cykler man en tur ud på Røsnæs og endelig løber man igen en strækning i Kystskoven. Løbet afvikles både d. 18.6. og d. 10.9. og er et gratis-arrangement, men hvor man gerne må lægge et donorbeløb efter eget valg. Idéen er, at det skal være et arrangement, hvor deltagerne selv tager tid og sørger for forplejning, men i praksis har nogle af arrangørerne taget tid manuelt og vha. sponsorer er det også lykkedes at stable forplejning på benene  – faktisk var der både kager, kaffe, grillpølser og lodtrækningspræmier sidste år. Det er et rigtigt hyggeligt løb, der kan anbefales på det varmeste. Herunder ses de glade deltagere ved sidste RCD-løb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælperliste

Mette G. og Gitte har lavet en hjælperliste dvs. en fortegnelse over alle, der har eller vil give en hånd med ved div. løb og arrangementer. Hvis du eller en du kender har lyst til at stå til rådighed for klubben, skal du derfor give enten Mette G. eller Gitte besked. Alle der giver en hånd med ved forskellige lejligheder i løbet af året, bliver inviteret til at deltage i næste års hjælperfest.

Madpakkeløbene

Vi mangler stadigvæk at finde et par friske medlemmer til at stå for 2 af sommerens madpakkeløb. Det drejer sig om dem, der skal afvikles d. 18. maj og d. 7. sept. Hvis du/I har lyst til at stå for et af dem vil vi være meget taknemmelige. Som tidligere deltagere ved, handler det om, at finde på nogle aktiviteter, hvor alle kan være med og at slutte aftenen af med, at vi spiser vores medbragte madpakker i hyggeligt selskab med hinanden. Løbene kan foregå i Munkesøen og nærmeste omegn eller længere væk f.eks. på Røsnæs. Meget kan lade sig gøre, hvis fantasien og viljen er til stede, så kom frem med de gode idéer og spring ud som madpakkeløbsarrangør ☺

EM for masters og Aarhus Half Marathon

I forbindelse med afholdelsen af EM for masters i atletik (veteraner over 35 år) i Aarhus ml. d. 27.juli og d. 6.aug. arrangeres der et halvmaratonløb, for alle over 15 år. Hvis du er interesseret i at deltage i enten EM eller i maratonløbet for motionister, skal du selv melde dig til via en af de 2 hjemmesider, der er beregnet til formålet. Klubben kan tilbyde at indhente tilbud på transport i minibus á 9 personer. Du kan skrive dit navn på en liste i klublokalet, hvis du vil med i en minibus, der i givet fald kører frem og tilbage på én dag (d. 6. aug.). Læs mere om det på  nedenstående links:

https://kalundborg-if.dk/aarhus-half-marathon-em-atletik-halvmaraton-d-6-august-2017/

https://aarhushalf.dk/tag/aarhus-half-marathon-2017/

https://www.emacs2017.com/en-GB/About/Short-info-Danish

Sommerfesten

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve, vil der blive afholdt en sommerfest på Vesterlyng Campingplads, for flittige hjælpere, trænere og bestyrelse d. 24. juni fra kl. 15. Der bliver udsendt indbydelse i slutningen af denne måned. Hold derfor øje med din indbakke ☺

Klubbens 92 års fødselsdag

Kalundborg IF fylder 92 i år, og det fejrer vi d. 6. okt. Vi kan med stor glæde fortælle, at Ulla Sørensen har tilbudt at samle en flok medlemmer, der ved fælles hjælp, vil sørge for at arrangere denne fest. Hvis du har lyst til at være en del af festudvalget, skal du derfor snakke med Ulla om det. Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til årets klubfest ☺

Facebook

På Generalforsamlingen blev der spurgt ind til forskellene på de 2 forskellige Facebook sider/grupper, som klubben råder over. Der er tilsyneladende opstået lidt forvirring, om hvad de bruges til. Gitte har formuleret det og lagt det ind på hjemmesiden, så alle kan orientere sig. Der står flg.:

Ud over vores hjemmeside, hvor du kan finde informationer om alle klubbens aktiviteter m.m., er vi også synlige på Facebook. Vi har en SIDE, som bruges til at informere ud i verden, om fremtidige aktiviteter og de gode historier ツ Denne SIDE må du rigtig gerne “Synes godt om”. Du kan finde den ved at klikke på Facebook symbolet på forsiden eller her: https://www.facebook.com/KalundborgIF/?ref=bookmarks

Vi har også en offentlig GRUPPE, som man kan blive medlem af. Denne GRUPPE bruges til at videregive info om stort og småt, der foregår i klubben. Alle kan blive medlemmer, og alle kan skive opslag. GRUPPEN er vores digitale opslagstavle. Du finder den her: https://www.facebook.com/groups/131492000353332/

Bestyrelsen vil igen opfordre alle medlemmer til at være aktive på vores Facebook side og gruppe.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er i store træk på plads. Alt er lagt ind på de rigtige sider. Teksterne er redigeret. Der er oprettet gallerier, og der er flere på vej. Der mangler dog stadig, at blive redigeret i nogle af de gamle indlæg fra tidligere løb m.m. For at gøre hjemmesiden mere levende, beder vi jer alle bidrage med indlæg og billeder om stort og småt. Alt sendes til Webmaster.

Outdoor fitness

Udendørstræningen startede d. 24. april i dejligt solskin, der sammen med den gode opvarmning sørgede for, at de 20 deltagere kunne holde varmen. Indholdet i træningen er som i de foregående år nemlig, at der trænes alsidigt til musik og med brug af de omkringliggende arealer. Brug tilbuddet og giv din krop et boost, så den bliver både stærkere, smidigere og mere udholdende ☺

Læs mere her: https://kalundborg-if.dk/outdoor-fitness-3/

 

Med venlig motionshilsen fra Kalundborg IF’s bestyrelse

Back To Top