skip to Main Content
KALIF’ens Nyhedsbrev Maj 2016

KALIF’ens nyhedsbrev maj 2016

Kære medlem

Bestyrelsen har nu afholdt maj måneds bestyrelsesmøde, som vi kombinerede med en inspirationsdag i afslappende omgivelser (Kurts sommerhus), hvor tankerne og visionerne kunne blomstre om kap med vejret. Det var godt, at blive rystet sammen og få lært hinanden at kende lidt bedre, så vi fremover kan fungere optimalt til gavn for alle i klubben.

Vi er taknemmelige over de mange positive tilkendegivelser om nyhedsbrevet, så vi vil gentage forsøget også i denne måned.

Ligesom sidst vil vi gerne opfordre til, at du henvender dig til os, hvis du har noget på hjertet ang. klubbens drift og dagligdag, der kræver en afklaring. Vi er her, for at gøre det muligt for medlemmerne, at dyrke motion på en sund og udviklende måde, men kan ikke træffe fornuftige beslutninger uden jeres feedback.

Ansøgninger om donationer m.m.

I sidste måned søgte vi SEAS/NVE om penge til at betale det nye klubtøj – helt eller delvist. Desværre fik vi afslag på ansøgningen, men vi har besluttet, at vi vil give lidt rabat alligevel. Priserne bliver herefter: En bluse (T-shirt eller singlet) 225 kr, korte tights 250 kr, ¾ tights 275 kr og et sæt (bluse + tights) 450 kr. En vest kommer til at koste 400 kr. Nye medlemmer får et tilbud om at købe et sæt + et årskontingent for 700 kr. Forhandleren har sagt, at varerne er hos os senest d. 26. maj.

Sjællandske medier har haft et flot overskud på salget af deres produkter og i den anledning, kan foreninger mv. søge om midler til forskellige aktiviteter. Vi vil søge om et tilskud til indkøb af en højdespringsmadras m.m., så vi igen kan få mulighed for, at tilbyde atletik til børn, unge og modne medlemmer. Kryds fingre og bed en lille bøn med håb om, at det vil lykkes denne gang.

Vi har besluttet, at vi må have en flagstang foran vores lokaler, ligesom de andre klubber, der holder til i Munkesøen, så vi vil kontakte kommunen og bede om tilladelse til indkøb og opsætning. Næste opgave bliver så, at få fremstillet et flot flag, som vi kan hejse ved diverse arrangementer.

Sport Outlet på Stejlhøj giver rabat til klubmedlemmer d. 19. maj fra kl. 16. Der trænes fra kl. 17:30 i området omkring butikkerne denne dag. Flere oplysninger om træningen kan hentes hos Klaus Jørgen.

Træningen

Vi vurderer, at det har været en succes, at oprette et 5-km-hold til nyløbere og andre, der ikke ønsker at løbe længere eller lige så hurtigt som på hold 1, så det fortsætter vi med. Det er Lisbeth Brobæk der står for det, så du kan kontakte hende ang. indholdet i træningen.

Der mangler desværre stadigvæk trænere til især hold 1 + 2 og gå-holdet. Vi vil derfor opfordre alle, der har lyst til at være træner, til at henvende sig til Klaus Jørgen. Klubben sørger kvit og frit for, at man kommer på de kurser der er nødvendige.

Løbsarrangementer

Røsnæsløbet blev afviklet i supergodt vejr og det hele klappede som planlagt. Tak til alle der hjalp med at få det hele stablet på benene og afviklet i god ro og orden. Hvis du har iagttaget noget, der kan være af interesse for tovholderne at vide, skal du kontakte John O. eller Annebet.

Vores næste løb er jo Klovneløbet d. 18. juni og der skal der bruges 9-10 hjælpere. Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil give en hånd med, kan du give besked til Mette Gildberg.

En uge før Klovneløbet – nemlig d. 12. juni, afholdes et andet interessant løb i Kalundborg, nemlig Børnediabetesløbet. Et par bestyrelsesmedlemmer har på privat basis involveret sig i ruteplan-lægningen og vil gerne opfordre klubbens medlemmer til, at støtte op om arrangementet. Det er et socialt løb uden chip, hvor der forventes at deltage en del børn. Ruten er kun 1,5 km lang, men meget kringlet og utraditionel. Man kan løbe flere omgange, hvis man har lyst. Kontakt Mette Gildberg, hvis du ønsker mere information.

Vi mangler folk med lyst og sans for at betjene tidtagningssystemet, som vi bruger under de løb, hvor der anvendes chip. Hvis du har lyst til at blive lært op og indgå i teamet af tidtagere, kan du henvende dig til Daniel Døj eller Kurt Rasmussen.

Hyggetræning m.m.

Vi afholdt det første ”Løb og brunch” arrangement d. 30. april og det blev modtaget meget positivt, så vi gentager succes’en lørdag d. 28. maj. Hvis du er interesseret, skal du tilmelde dig hos Dorthe Jensen og betale 25 kr kontant eller via mobilepay.

Madpakkeløbet d. 3. maj gik over al forventning med et deltagerantal på omkring 50 personer. Gretha styrede de fysiske aktiviteter til UG og nogle blev åbenbart så sultne, at de gik i gang med madpakkerne inden alle var samlet. Ved næste madpakkearrangement, må vi styre spisetiden lidt mere bestemt, så vi får en fælles oplevelse.

Ole Harbæk kommer og laver fællestræning med os d. 26. maj og d. 16. juni – glæd jer til endnu en omgang sjov og nok også hård løbetræning.

Klubfest

Bestyrelsen har besluttet at afholde en klubfest på foreningens ”fødselsdag”, nemlig d. 7. okt. og at vi fremover vil feste hvert år, den første fredag efter d. 7. okt. Så sæt et kryds i kalenderen allerede nu og glæd jer til både dejlig mad, musik og måske en dans eller to.

Prisoverrækkelse

Fredag d. 13. maj er der Kulturnat i Kalundborg med mange spændende aktiviteter. En af dem er den årlige uddeling af hædersgaver til idrætsudøvere, der har opnået et dansk mesterskab i 2015. Kalundborg IF har denne gang 2 danske mestre, der skal op på podiet: nemlig Bodil Timm og Mette F. Bruun. der begge løb sig til 1. pladsen i kort cross, i hver sin aldersgruppe. Overrækkelsen finder sted kl. 20 på Klostertorvet. Mere info om programmet kan ses her: https://tv-kalundborg.dk/–4577

 

Årets takke-middag

Tirsdag d. 10. maj efter træning er alle trænere, køkkenhjælpere, revisorer, suppleanter, æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer inviteret til den årlige takke-middag. I år foregår spisningen i Kalundborg hallens restaurant og vi glæder os til et par hyggelige timer i hinandens selskab.

Vision

Under inspirationsdagen fremkom der flere spændende visioner for klubbens fremtid bl.a.

at arbejde på, at vitalisere klubben, så den også består i 2025, hvor vi har 100 års jubilæum.

 

Med venlig løbehilsen Kalundborg IF`s bestyrelse

Back To Top
X