skip to Main Content
KALIF’ens Nyhedsbrev Januar 2017

KALIF’ens nyhedsbrev januar 2017

Kære medlem

Godt nytår og velkommen til endnu et spændende år med masser af træning, ture og hyggelige aktiviteter i Kalundborg IF.

Gåhold og nyt begynderhold

Kristina og Mette G. har startet et gåhold, der træner om onsdagen kl. 17:30-18:30 med start fra klublokalerne i Munkesøen. D. 31. jan. starter der et nyt begynderhold for løbere. Mød op eller spred det gode rygte J

Håndvægte

Håndvægtene og stativet til dem er nu ankommet og afprøvet med tilfredshed på torsdagsholdet. Fremover vil de blive inddraget så meget som muligt i Indoor fitness, da de giver gode muligheder for at træne arme, mave og rygmuskler.

Klubtøj

Som sagt i forrige nyhedsbrev, har vi købt en masse nyt klubtøj, så hvis man f.eks. ønsker at købe et par nye flotte og varme tights eller en dejlig, varm sweatshirt skal man kontakte Mette G. Man kan betale vha. Mobilepay eller kontanter. Priserne ses i sidste nyhedsbrev.

Fester

Husk at sætte kryds i kalenderen udfor d. 24. juni, hvor vi holder en sommerfest for alle, der har hjulpet med at gennemføre div. løb og arrangementer i løbet af året.

Tygge-hygge-lytte-aften

Husk også at vi afholder et arrangement d. 21. febr. i aktivitetscentret. Vi samles kl. 19-19:30 og spiser vores medbragte madpakker. Derefter (kl. 19:30) holder Sidsel Petersen (Seje Sidsel) et foredrag om Ultraløb og hendes vej til at blive ultraløber. Klubben giver øl, vand, vin, kaffe og the, men modtager meget gerne nogle kager fra medlemmerne J Arrangementet er gratis og det er ikke nødvendigt at melde sig til – I kan bare møde op i Aktivitetscentret senest kl. 19:30.

Hjemmesiden

Den nye hjemmeside er på trapperne. Hold øje og giv gerne både positiv og negativ feedback til webmasterne, så den kan blive så god som muligt. Webmastere er Marianne Storgaard, John O. Madsen og Gitte Davidsen.

Træningen

Der har været afholdt trænermøde d. 10. jan. Ved den lejlighed blev det drøftet om rammerne og træningsmetoderne skal justeres for de enkelte hold. Pia Larsen der er koordinator for trænerne vil i den nærmeste tid nedskrive de rammer, der blev vedtaget ang. distance, tempo og træningsform f.eks. intervaltræning. I store træk fastholdes de nuværende strukturer, så der bliver ikke ændret radikalt på holdenes målsætninger. Vi kan med glæde konstatere at hele 3 medlemmer ønsker at gå i gang med den nye basisuddannelse til løbetræner og at de efterfølgende forventes at indgå i staben af trænere, der instruerer hold 4 og 5. Vi mangler desværre nogle trænere til at tage sig af hold 1-løberne, så hvis der findes en eller flere, der kunne tænke sig at løfte denne opgave vil vi tage imod med kyshånd J

Træneruddannelse

DGI har i samarbejde med Dansk Atletikforbund udviklet et nyt kursuskoncept for løbetrænere. Kommende nye trænere får først 3 basiskurser og kan herefter vælge imellem flere forskellige overbygningskurser. ”Gamle” trænere skal tage kursus 3 for at få adgang til de nye overbygningskurser. Alle der er interesserede i at blive trænere eller i at tage nogle af de udbudte kurser, skal henvende sig til Pia Larsen. Læs mere om kurserne her:

https://www.dgi.dk/loeb/loeb/for-dig-som-loebetraener/traenerkurser-og-uddannelse

Løbene Siden sidst har John O. Madsen og Erik Mølgaard afholdt det årlige Jule-O-løb i Kystskoven, der som sædvanligt var både hyggeligt og udfordrende. Mange medlemmer har desuden været til andre løb bl.a. nytårsløb i Holbæk, på Røsnæs, i Slagelse og hos 5Tårns motion. En gruppe har også deltaget i 5Tårns vintermaraton, hvor de løb en halv maraton. Det er dejligt, at så mange holder dampen oppe i den mørke tid og under juletravlheden.

Den 3. afdeling af DGI´s vintercross blev afholdt i Annebergskoven v. Nykøbing Sj.  D. 7. jan. med god tilslutning fra både KIF og de andre klubber. Det var som sædvanligt både hårdt, hyggeligt og herligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste af vores løb er nu blevet oprettet i kalenderen www.Motionslob.dk, men det er ikke muligt at melde sig til førend vi har fået div. tilladelser og tilmeldingslinks fra DGI, så I må have lidt tålmodighed.

Madpakkeløb i 2017

Madpakkeløb vil blive afholdt d. 18/5, 15/6, 8/8, 7/9.  Der er ikke sat navne på endnu, men bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig som arrangører. Kontakt Klaus-Jørgen hvis du/I har lyst til at stå for et eller flere af disse træningsløb.

Køkkendame søges – igen, igen, igen

Vi har stadigvæk et stort behov for at få en person til at passe køkkentjansen hver tirsdag fra kl. 17-19:30. Det drejer sig om at klargøre frugt og grønt samt saft, vand og evt. kaffe til løberne. Indkøb sørger Mette G. for, så det drejer sig kun om at gå til hånde og være til stede i forbindelse med tirsdagstræningen. Hvis nogen kender én, der kunne tænke sig, at stå for dette vigtige arbejde i klubben, hører vi gerne fra personen. Kontakt enten formanden Klaus Jørgen eller Mette Gildberg.

Generalforsamling d. 28. marts kl. 19 i aktivitetscentret

Kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der skal desuden vælges 2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Sæt kryds i kalenderen, mød op og giv din mening til kende. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingsmødet, skal være bestyrelsen i hænde inden d. 20. marts. Der vil blive budt på sandwich, øl, vand, vin, kaffe, the og kage.

 

Med venlig motionshilsen fra Kalundborg IF`s bestyrelse

Back To Top
X