Skip to content

KALIF’ens nyhedsbrev februar 2017

Kære medlem

Så er der igen gået en måned med høj aktivitet i klubbens forskellige afdelinger. Et begynderhold og et gå-hold er startet, løbe- og fitnesstræningen kører for fulde omdrejninger, cross-sæsonen er afsluttet med succes og bestyrelsen er godt i gang med planlægningen af årets mange løb og aktiviteter.

Hjemmesiden

Hurra – den nye hjemmeside er nu blevet aktiveret og kan ses på: https://kalundborg-if.dk/

Den er ikke helt færdigredigeret, men vil blive det i den nærmeste tid. Hold øje og giv gerne både positiv og negativ feedback til webmasterne, så den kan blive så god som muligt. Webmastere er Gitte Davidsen, Marianne Storgaard, John O. Madsen.

Facebook

Vi har nu både en Facebook gruppe og en Facebook side, der er knyttet til klubben. Den gamle er en lukket gruppe, hvor man skal godkendes, for at kunne blive medlem. Den bruges til intern kommunikation. Medens den nye er en åben side og dermed et offentligt vindue til hele verdenen. Vi glæder os til at se, om den nye side kan tiltrække medlemmer og skabe lidt mere offentlig PR for vores løb og tilbud til medlemmer.

Den gamle gruppe findes her: https://www.facebook.com/groups/131492000353332/

Den nye side findes her: https://www.facebook.com/KalundborgIF/

Indtil videre er det Gitte der er administrator på siden, og Marianne og John på gruppen.

Tygge-hygge-lytte-aften

Som bekendt afholder vi et arrangement i Aktivitetscentret Munkesøen d. 21. febr. kl. 19:00, hvor vi først samles, for at spise den medbragte madpakke, og derefter lytter til et spændende foredrag, medens vi drikker kaffe og spiser kage. Vi har desværre fået en aflysning fra Sidsel, men hun har hjulpet os med at finde en anden god og spændende foredragsholder, nemlig Marianne Hüche. Hun holder et foredrag om sin vej fra rygskadet, trafikoffer til supertrimmet og 3-dobbelt verdensmester i triatlon. Foredraget starter kl. 19:30 og er delt i 2×40 min. så der lige bliver tid til at strække benene og hente en kop kaffe.

Klubben giver øl, vand, vin, kaffe og the, men modtager meget gerne nogle kager fra medlemmer ☺ Arrangementet er gratis og det er ikke nødvendigt at melde sig til – I kan bare møde op.

Køkkendame

Rita Klejs har tilbudt at være køkkendame hver 2. tirsdag og det er vi superglade for, da det jo længe har været et ønske. Hvis der findes endnu en eller to friske personer, der kunne tænke sig at dele jobbet med Rita vil vi være jublende lykkelige ☺ Det drejer sig ikke om, at købe ind, men kun om at klargøre drikkelse, frugt og grønt til løberne, så det er klar når de kommer tilbage fra træningen – og at rydde op efter traktementet. Kontakt Mette Gildberg, hvis du er interesseret i at give en hånd med.

Frugt til fitnessdyrkerne

Da der ikke bør gøres forskel på løbere og fitnessdyrkere i klubben, vil der fremover blive tilbudt frugt m.m. i hallen efter træning den første gang (i september), til jul og ved vintersæsonens afslutning. Vi håber at det bliver taget godt imod.

Rengøring

Med stor glæde kan vi nu fortælle, at der fremover formodentligt vil blive gjort bedre rent i baderummene, da KGB har hyret et rengøringsfirma til at stå for det.

Stadionudvalg

Formanden Klaus Jørgen har samlet en lille, dedikeret gruppe af medlemmer, der brænder for at gøre et stykke arbejde, for at få renoveret Munkesøens stadion. Det bliver næppe en let opgave, men vi håber, at det en dag vil lykkes at få et tidssvarende anlæg, så både løbeklubberne og byens skoler kan få glæde af det. Hvis andre føler sig kaldet til at gå ind i dette arbejde, skal I henvende jer til Klaus Jørgen, Erik Mølgaard eller Per Romdal.

Klubtøj

Alle der er interesserede i at købe noget af vores dejlige klubtøj skal henvende sig til Mette Gildberg, der står for salget. Priserne kan ses på hjemmesiden.

Sommerfest

Husk at sætte kryds i kalenderen udfor d. 24. juni, hvor vi holder en sommerfest for alle, der har hjulpet nogle gange med at gennemføre div. løb og arrangementer i løbet af året.

Trænerkurser

Med glæde kan vi nu fortælle, at hele 5 medlemmer er friske på at gå i gang med et eller flere af DGI/DAF´s trænerkurser. Det er Pia Larsen, Per Østerby, Jacob Brobæk, Kristina Püschl og Gitte Davidsen. Det tegner lyst for trænersituationen, der jo længe har manglet kræfter.

Løbene

Det sidste DGI-crossløb blev afviklet ved Kattrup gods d. 4. febr. i et meget kuperet landskab, men alle gennemførte og fik endnu en god oplevelse med i bagagen. Hele 3 medlemmer kom hjem med medaljer for 1. pladser i den samlede serie af crossløb. Det var Bodil Timm (6 km), Claus Christensen (9 km) og Thomas Holm Jørgensen (6km). Herudover fik Erik Zacho en samlet 2. plads på 9 km og Mette Bruun en 1.plads på 6 km, men ingen medalje, da man skal stille op ved 3 løb for at indkassere en gylden medalje.

 

 

Madpakkeløb i 2017

Madpakkeløb vil blive afholdt d. 18/5, 15/6, 8/8, 7/9. Vi savner løbsarrangører til et par af løbene. Der er næsten frit valg mht. dato og træningsmetode, dog er d. 8/8 allerede reserveret til et O-løb.

Kom frit frem med jeres gode idéer og lad os få endnu flere fornøjelige træningsoplevelser i fællesskab. Kontakt Klaus-Jørgen, hvis du/I har lyst til at stå for et eller flere af disse træningsløb.

Vores løb

I den kommende løbesæson ved vi nu, at vi skal afvikle flg. løb:

GoRun starter d. 25.2.  og skal indtil videre være et tilbud hver lørdag og søndag i Kystskoven.

Læs om det og tilmeld dig her: https://www.bevaegdigforlivet.dk/gorun/gorun-kort-fortalt

Tømmerupløbet d. 8.4 – et nyt løb til fordel for Børnecancerfonden.

Røsnæsløbet d. 12.5. – der er blevet justeret lidt mht. distancer (5, 10, 16 og 32 km).

Klovneløbet d. 10.6. (ny dato pga. Lions Cup) – for 2. år – til fordel for De Danske Hospitalsklovne.

Røsnæs Cannonball Duathlon  d. 18.6. – for 3. gang efter samme koncept som sidste år.

Møllebakken rundt d. 27.7. – The same procedure as last year ☺

Røsnæs Cannonball Duathlon  d. 10.9. – for 4. gang.

Symbiosisløbet d. 24.9. – for 4. gang og i store træk som sidste år.

Oplysninger om distancer m.m. kan allerede nu læses på www.Motionslob.dk, men tilmelding er kun muligt for de første løb indtil videre. Klubben har selvfølgelig brug for mange medlemmers hjælp til at afvikle løbene og dermed skabe PR – samt en vis indtjening, så reservér gerne nogle af dagene til at give en hånd med. Husk at din hjælp ved løb o.l. er adgangsbilletten til vores sommerfest ☺

Ture til løb

Bestyrelsen har endnu ikke planlagt nogle fællesture til løb, hverken i Danmark eller i udlandet i den kommende sæson, men da der givetvist er en stor interesse for den type arrangementer, vil vi opfordre initiativtagere til at invitere alle medlemmer med, hvis det foregår i klubregi. Bestyrelsen kan i visse tilfælde være behjælpelig med at bestille transport o.l.

Generalforsamling d. 28. marts kl. 19:30 i Aktivitetscentret Munkesøen

Husk, at der er indkaldt til generalforsamling i Aktivitetscentret Munkesøen tirsdag d. 28. marts kl. 19:30. Som det fremgår af den udsendte email, skal forslag til dagsordenen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Der er brug for nye kræfter på flere poster (se den udsendte email), så hvis du går med drømmen om at være en del af et velfungerende bestyrelsesteam, skal du ikke holde dig tilbage. Sæt kryds i kalenderen, mød op og deltag i den demokratiske proces. Fra kl. 19 vil der vil blive budt på sandwich, øl, vand, vin, kaffe, the og kage – hvis vi kan finde nogle kagedonorer ☺

Med venlig motionshilsen fra Kalundborg IF’s bestyrelse

Back To Top