skip to Main Content
KALIF’ens Nyhedsbrev August 2016

KALIF’ens nyhedsbrev august 2016

Kære medlem

Bestyrelsen har nu afholdt august måneds bestyrelsesmøde og har derfor nogle friske nyheder til jer.

Ekstraordinær generalforsamling

Alle medlemmer har forhåbentlig nu modtaget indkaldelse til vores ekstraordinære generalforsamling d. 8. sept. kl. 19. Vores kasserer Dorthe Jensen har fået mere travlt på sit arbejde og kan ikke længere varetage kassererjobbet i fuldt omfang. Hun ønsker derfor, at afgive posten, men vil dog gerne fortsætte som ordinært bestyrelsesmedlem. Heldigvis har vi en kandidat (Gitte Davidsen) med de rette kompetencer og mod på at opstille til posten. Det udelukker dog ikke at andre, der måtte være interesserede også kan kandidere.
Mødet finder sted i forbindelse med det næste madpakkeløb.

Løbetræningen

Sommersæsonen har været præget af ferie, men der har dog været en pæn deltagelse ved de 2 -3 ugentlige træningssamlinger. Vi er nu startet op igen med alle hold, men kunne godt bruge nogle flere trænere, da det kan være svært med den nuværende besætning.

Tirsdag d. 16. aug. startede et nyt begynderhold og det er kommet godt fra start med Mette G. som træner og Kristina Püschel som assistent. Der er stadigvæk plads til flere, så spred gerne nyheden.

Vores 5-km hold fortsætter så længe, der er interesse for det – med Lisbeth Brobæk som træner og Torben Jørgensen som assistenttræner. Idéen er jo, at det er et hold for dem, der netop er kommet igennem begyndertræningen, men ikke føler, at de er klar til at løbe på nogle af de andre hold. Det er naturligvis også for dem, der af andre grunde ønsker at begrænse løbeturene til max. 5 km.

Hold 1 eksisterer ikke for tiden, men det vil genopstå, når behovet er der og vi har trænere til at tage sig af løberne.

Hold 2 og 3 har vi været nødt til at slå sammen flere gange, da der har manglet trænere, men vi håber på at situationen ændres, når alle kommer hjem fra ferie og er klar til at tage en tørn. Det er Klaus Jørgen og Gretha, der er primære trænere og Allan, Benny og Bodil, der er hjælpetrænere.

Hold 4 kører stabilt under Prebens eller Vagns kommando og ved hjælp af det fine sammenhold der er oparbejdet. Preben holder dog ferie i de næste 4 uger, så der skal findes en vikar for holdet.

Hold 5 lever sit eget liv under Poul Ankers erfarne vinger og med Jacob Brobæk som stand-in.

Outdoor og Indoor fitness

Mandag d. 8. aug. startede vi igen med at dyrke Outdoor fitness i Munkesøen og nærmeste omgivelser. Det regnede og var ikke optimalt, men der mødte alligevel en flok på i alt 13 deltagere op og det lykkedes at få både konditræning, styrke og udholdenhedstræning.

Vi fortsætter frem til d. 19. sept. hvorefter vi træner Indoor fitness i Kalundborghallen (den store) mandag kl. 18-19 og torsdag kl. 19-20! Bemærk det ændrede tidspunkt – der ikke skyldes vores ønske, men at børn og unge har fortrinsret til kommunens idrætsfaciliteter. Vi håber, at der bliver god opbakning alligevel.

Atletik for børn

Daniel har gjort en god indsats for at få gang i børneatletikken, men desværre er det ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang. Vi lægger derfor denne aktivitet på hylden i vintersæsonen, men vil genoverveje om det skal forsøges igen til foråret.

Atletik for voksne

Op til Masters Øst i Holbæk lykkedes det, at samle en lille flok voksne atleter, men derefter har det ikke været muligt. Vi vil derfor opfordre, dem der er interesserede i at deltage i atletik næste sommer, til at sørge for at få en god grundform i løbet af vinteren, så der kan trænes i de udendørs discipliner, når sommeren nærmer sig. Husk at der er mulighed for at komme med til EM for veteranatleter i Århus i slutningen af juli 2017.

Klovneløbet

Klovneløbet blev en kæmpesucces med et meget stor deltagerantal og efterfølgende har konceptet på landsbasis modtaget en pris for det bedste motionsløb: Danish Running Award – det kan vi da godt være lidt stolte af
Vi er friske mht. at gentage succesen næste år, men overvejer at flytte det hen i maj.

Møllebakken rundt

Møllebakken rundt fik meget få forhåndstilmeldinger (godt 40), men til gengæld et rekordstort antal eftertilmeldinger, så vi alligevel nåede op på omkring 100 aktive deltagere. Vejret var forrygende og folk fik garanteret en god oplevelse ud af at deltage. Der er nogle ting mht. den praktiske del af arrangementet, som vi skal have justeret inden næste år og er åbne for gode råd om, hvad vi kan gøre bedre. Grib fat i én fra bestyrelsen, så vi kan få de gode idéer i spil.

RCD = Røsnæs Cannonball Duatlon

I samarbejde med KTri afviklede John O. og Erik Mølgaard det første Røsnæs Cannonball Duatlon d. 19. juni. Det var et meget fint arrangement med god deltagelse fra begge klubber og andre. Arrangørerne fik mod på at gentage succesen, – så der kommer et tilsvarende løb d. 11. sept. Der bliver denne gang opstillet nogle borde og bænke, så det bliver muligt at hygge sig i det gode selskab efter løbet.

Fra spids til spids

2. juli havde 3 klubmedlemmer (Daniel Døj, Pia Larsen og Max Michael) arrangeret et særligt træningsløb for klubbens medlemmer. De døbte det ”Fra spids til spids”, da det gik ud på at løbe fra spidsen af Røsnæs til spidsen af Asnæs. Nogle løb hele vejen, nogle løb ca. halvvejen og de sidste løb de sidste 5 km inden målet. Max havde til lejligheden produceret en særlig medalje, som alle fik om halsen, inden der blev budt på grillparty på P-pladsen, med verdens bedste udsigt til Røsnæs. Det var et ualmindeligt godt arrangement, der i høj grad tåler en gentagelse.

Site-Ka-run

Det årlige løb: Novo Site-ka-run, er blevet afholdt d. 21. aug. Folk fra KIF står bag arrangementet, der primært er for Novo`s ansatte, men KIF´ere må også gerne deltage. Efter afviklingen byder Novo på lækker mad til alle hjælperne.

Sundhedsløbet

Lørdag d. 3. sept. afvikles et nyt løb i samarbejde med 5-Tårns motion og Kalundborg Kommune. Info og tilmelding kan ses på hjemmesiden. Der er 3 distancer: 3,2 km, 6,4 km og 9,6 km – hvor man kan gennemføre de 2 korteste ved at gå, powerwalke eller gå stavgang. Det er et gratis løb og man starter ved springvandet i Vænget kl. 10:30. Støt op om det gode samarbejde og sunde budskab

https://www.kalundborg-if.dk/

Yoga for løbere

21. sept. er der yoga for løbere i Scenesalen i Kalundborghallen. Det er et minikursus der udbydes af DGI i samarbejde med KIF. Tilmelding foregår via hjemmesiden og dette link:
https://www.dgi.dk/loeb/arrangementer/201617068000

Kalundborg Symbiosisløbet

Sidste søndag i september (25. sept.) afholder vi Symbiosisløbet for 3. gang. Start og målområdet er blevet flyttet til Lerchenborgs park og der er blevet tilføjet en børne- og nybegyndervenlig rute på 3 km. Ligesom sidste år vil der være en DJ, der spiller opmuntrende musik, kaffe-  og kagesalg – så det er oplagt at medbringe et tæppe og slå sig ned i græsset efter løbet. Der indledes med Grethas fællesopvarmning og derefter sendes deltagerne af sted. Parken er normalt lukket for offentligheden, så dette er en unik mulighed for at nyde stedet og enten deltage som løber og/eller hjælper. Læs mere og tilmeld dig her: https://www.kalundborg-if.dk/

Cph. Halvmaraton

Lige nu har 19 af klubbens medlemmer meldt sig til Cph. Halvmaraton d. 18.sept, men kun 6 har meldt sig til at køre i fællesbussen. Vi vil gerne opfordre alle deltagere til at benytte den fælles bustransport incl. forplejning, som vi tilbyder for kun 225 kr. Inden længe vil vi tilbyde at folk fra andre klubber kan komme med vores bus, så den kan blive fyldt op. Tilmelding foregår via dette link:
https://www.kalundborg-if.dk/bus-til-cph-halvmaraton-2.html

Det er stadigvæk muligt at melde sig som deltager i løbet via klubben og der er deadline d. 10. sept.

Margueritløbet

Søndag d. 9. okt. er der mulighed for, at deltage i endnu et nyt løb, som vores klub har arrangeret. Navnet hentyder til, at noget af turen foregår på Margueritruten, der bl.a. passerer Kalundborg.
Dette er et samarbejde med Politiken og ”Bevæg dig for livet” – sæt et kryds i kalenderen og hold øje med info på hjemmesiden og på vores facebookside.

WDD –løbet = Diabetesløbet

Hvis alt går godt vil diabetesløbet blive afviklet d. 14. nov, som i de foregående år.

DGI´s Vinter-Cross

Før end vi aner det, er vinteren nær og crossløb-sæsonen over os. Allerede nu kan du via hjemmesiden melde dig til og gå i gang med at forberede dig fysisk og mentalt på de udfordrende ture.
Tilmelding foregår via dette link:

https://www.dgi.dk/loeb/loeb/arrangementer/crossloeb/crossloeb-201617-midt-og-vestsjaelland

Du melder dig selv til og får rabat, hvis du bruger den kode, som er blevet sendt til alle medlemmer. Hvis du gennemfører mindst 3 ud af de 4 afdelinger, kan du få deltagergebyret refunderet hos klubbens kasserer.

Julemærkemarchen

KIF har påtaget sig at arrangere julemærkemarchen i Kalundborg i samarbejde med Julemærkefonden.

Den kommer til at ligge d. 4. dec og der bliver tilbudt en 5- og en 10-km rute. Hold øje med info på hjemmesiden og sæt et kryds i kalenderen.

Klubfesten

For god ordens skyld vil vi igen minde om, at vi afholder klubfest d. 7. okt. Reservér aftenen og glæd jer til hyggeligt samvær, lækker mad og måske en sving-om

Løb og brunch

Det nye tiltag blev taget godt imod, men arrangørerne (Dorthe J., Mette G. og Klaus-Jørgen) vil gerne høre, om det skal fortsætte på den ene eller anden måde.
Lisbeth og Martin Dyxenburg har lovet, at lave en brugerundersøgelse mhp. at finde ud af, om vi skal løbe kl. 9 eller kl. 10 om lørdagen, da mange har ytret et ønske om at starte kl. 9.

Andre klubbers løb m.m.

27. august afvikles Ubberupløbet af Ubberup højskole. Det plejer at være et hyggeligt lokalt løb hvor en hel del KIF´ere normalt møder op. Efter løbet bydes der på mad og drikkelse på højskolen.

Tilmelding foregår via dette link: https://www.ubberupløbet.dk/

Nattens løb i Holbæk afvikles i år d. 2. sept. med start kl. 21 fra Torvet i Ahlgade. Det er et af de populære lokale løb, som mange KIF´ere deltager i. Læs om løbet og tilmeld dig via dette link: https://www.holbaek-lmk.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1

Motionsløbet Bagatellen i Grevinge skov v. Herrestrup afholdes for sidste gang d. 4. sept. Det har været afviklet i 20 år og fejrer afslutningen med ekstra god forplejning i form af Ta-selv-bord og lagkage. Støt op om det fine løb og få en god oplevelse. Læs mere her: https://bagatellen.dk/

Hjemmesiden

Bestyrelsen har besluttet, at der skal laves en ny hjemmeside, der kan fungere sammen med vores interne kommunikationssysten (Conventus). Så længe, der arbejdes med denne, kan der opstå uregelmæssigheder, men det ender forhåbentlig med en platform, der i det daglige fungerer bedre.

Fremover er Gitte Davidsen webmaster medens Marianne S., John O. og Anette L. er assistenter.

Klubtøj

Der er kommet gang i salget af det nye klubtøj, men der er stadigvæk enheder i de fleste størrelser.   Vi vil i nær fremtid bestille nogle vintertights. Du kan se tøjet i køkkenet v. klublokalet og betale kontant eller via mobile-pay.

Nyrenoveret stadion – i Greve

Greve stadion er blevet renoveret og fremstår nu som et moderne og flot anlæg, der er værd at besøge, hvis I kommer på de kanter. Næste sommer er der mulighed for, at klubbens atleter vil komme til at opleve det i forbindelse med Masters Øst-turneringen.

Tænk – hvis det var vores stadion, der blev renoveret
                                                                               

Med venlig løbehilsen Kalundborg IF`s bestyrelse   

Back To Top
X