skip to Main Content
KALIF’ens Nyhedsbrev Nov.-dec. 2016

KALIF’ens nyhedsbrev nov.-dec. 2016

Kære medlem

Så er det igen blevet tid til at udsende et nyhedsbrev med info om, hvad der er sket rundt omkring i klubben i de sidste 2 måneder.

Køkkendame søges

Vi har et stort behov for at få en person til at passe køkkentjansen hver tirsdag kl. 17-19:30. Det drejer sig om at klargøre frugt og grønt samt saft, vand og evt. kaffe til løberne. Indkøb sørger Mette G. for, så det drejer sig kun om at gå til hånde og være til stede i forbindelse med tirsdagstræningen. Hvis nogen kender én der kunne tænke sig, at stå for dette vigtige arbejde i klubben hører vi gerne fra personen. Kontakt enten formanden Klaus Jørgen eller hans højre hånd Mette Gildberg.

Løst og fast

Kommunen har reageret på vores henvendelse ang. rengøring på toiletterne og i baderummene – og har givet et svar om, at de har uddelegeret ansvaret til folk i KGB, der så skal sørge for rengøringen. Vi skal dog selv (skønt også andre benytter faciliteterne) købe toiletpapir o.l. Vi er dog stadigvæk ikke tilfredse med standarden og kæmper videre med sagen.

Som nogle nok har bemærket, har vi fået en flagstang – og den nu står klar ved trappen op til klubhuset i Munkesøen. Der er blevet bestilt nogle klubflag, så inden længe kan vi holde flagindvielse.

I klublokalet er der blevet sat nogle flere opslagstavler op med plads til bl.a. nogle store kalendere. Senere er det meningen, at der kommer billeder af trænere og bestyrelse.

Donationer

Med stor glæde kan vi fortælle, at vi endelig har haft held med at få tildelt nogle donationer.

Vi søgte for et par måneder siden om, at få et tilskud fra Gyproc til afholdelse af Møllebakken rundt og har fået tildelt 4000 kr, hvilket vi er rigtigt glade for. Herudover har Folkeoplysningsudvalget netop meddelt, at vi får penge til at købe håndvægte og opbevaringsstativ, så indoor fitnisserne kan få lidt mere at lege med, når vi træner i Kalundborg hallen.

Vi vil da også lige sige tak for chokolade til Tim Bilstrup fra KTri.

Klubtøj Der er ankommet en ny portion klubtøj i forskellige størrelser. Det drejer sig om vintertights og langærmede lune overtræksbluser samt lange sommer tights, huer og halsrør.

Priserne er flg.: Singlet/ t-shirt  225,00 –   Korte tights 250,00 – 1 sæt 450,00 Lange sommer-tights 325,00 –     lange Vinter tights      400,00 Lang varm bluse 350,00 –  Vest  400,00 –    Hue eller rør  75,00 Fremover er det kun Mette Gildberg, der står for salget af klubtøjet, – så kontakt hende.

 

 

 

 

 

Fester

23. nov afholdt vi jule-komsammen i Aktivitetscentret, hvor der mødte hele 78 medlemmer op til buffet og julehygge. Det er dejligt, at så mange møder op og deltager i de sociale arrangementer og er glade for at have fået mulighed for, at samles i de meget velfungerende lokaler i Munkesøparken.

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil indføre en sommerfest for alle jer, der giver en hånd med ved div. løb og arrangementer igennem året. Datoen er allerede fastsat, men lokalerne arbejder vi på at finde.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen ud for d. 24. juni og indstil dig på en dejlig fest et eller andet sted på Røsnæs om alt går vel J

I denne forbindelse vil vi gerne efterlyse nogle ildsjæle, der brænder for at arrangere fester, da bestyrelsen har rigeligt at tage sig til og gerne vil uddelegere denne vigtige opgave. Kontakt én fra bestyrelsen, hvis du har lyst til at gribe denne udfordring J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tygge-hygge-lytte-aften

Tirsdag d. 21. febr. afholder vi igen en foredragsaften efter træning og madpakkespisning. Vi har inviteret Sidsel Petersen (Seje Sidsel) til at fortælle om at træne og gennemføre ultraløb. Foredraget og madpakkespisningen foregår i Aktivitetscentret fra kl. 19 og klubben giver kaffe, øl, vand og vin. Alle er velkomne til at deltage. Der kommer mere info om arrangementet på hjemmesiden.

Hjemmesiden

Det er en langvarig proces at få en ny hjemmeside op at køre, men nu varer det ikke længe. Vi forventer at den nye side kører fra og med 1. febr.

Oprydning i klublokalet og køkkenet

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at vi alle hjælpes ad med at sørge for at både klublokalet og køkkenet er ryddeligt. Hvis man låner lokalerne forventes det derfor at man f.eks. sørger for at bordene er ryddet og tørret af, opvasken klaret og sat på plads.

Træningen

Både løbetræningen og Indoor fitness kører med god tilslutning, skønt vi har været ramt af forskellige forhindringer bl.a. aflysninger. Det er dog glædeligt at hverken løbere eller gymnaster lader sig skræmme af lidt modgang.

DGI og DAF har udviklet et nyt koncept for løbertræneruddannelsen, så i de kommende år vil der komme løbetrænere ud med lidt andre kvalifikationer end tidligere. Vi håber, at det kan tiltrække flere trænere og at ”de gamle” får lyst til at opgradere deres uddannelse.

Bestyrelsen vil ved denne lejlighed gerne opfordre løberne til at overholde færdselsreglerne og tænke på hvilke signaler, der udsendes når man løber rundt i byen. Fodgængerfelter bør til enhver tid benyttes og reflekser er et ”must” i vinterperioden.

Løbene

Diabetesløbet, der blev afholdt d. 14. nov. gik upåklageligt på trods af regn og kulde. Det lykkedes at indsamle hele 12.500 kr til diabeteshjemmet Solglimt.

Julemærkemarchen, der blev afviklet for første gang med KIF som praktisk arrangør forløb efter planen og havde et pænt deltagerantal.

KIF har involveret sig i et nyt løb: Team Rynkebyløbet, der vil blive afholdt i Tømmerup d. 8. april med Tømmerup Brugs som hovedsponsor. Overskuddet vil gå til Børnecancerfonden og det vil blive afviklet som et rigtigt løb med chips, startnumre osv.

Inden længe vil et nyt initiativ se dagen lys, GoRun starter i Kystskoven. Det vil være et permanent tilbud til hvem som helst om, at løbe eller gå en tur i skoven vha. de markeringer, der netop er blevet renoveret. Det forlyder at Borgmester Martin Dam kommer og indvier ruterne en dag i januar.

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

Årets generalforsamling bliver afholdt d. 28. marts kl. 19 i Aktivitetscentret.

På valg er kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der vælges 2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Kassereren Gitte Davidsen genopstiller, Kurt Rasmussen ønsker ikke at genopstille, men det vil Daniel Døj og John O. Madsen gerne. Vi hører meget gerne fra medlemmer, der ønsker at opstille til de ledige poster (2-årigt best. medlem + 2 ét-årige suppleanter + en revisor og en revisorsuppleant)

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne ligger generelt d. 1. tirsdag i måneden.

Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår med håb om mange aktive timer i klubregi.

 

Med venlig løbe-jule-hilsen Kalundborg IF`s bestyrelse

Back To Top
X