skip to Main Content

Generalforsamling onsdag den 12-08-20 kl. 18.

Der indbydes til ordinær generalforsamling onsdag d. 12. august 2020 kl.19:00 i Kalundborghallen lok. 4  (indgang fra torvet). 
Vi begynder kl. 18 med en let anretning – pastasalat m/kylling samt 1 øl / vand. Tilmelding hertil.
Mød op kl. 18 det giver dig mulighed for en snak omkring klubben og socialt samvær.
Ønsker du at komme kl. 18  inden generalforsamlingen til lidt at spise bedes du købe en billet (som er gratis).  Sidste frist er 07-08.

 

Selve generalforsamlingen starter kl. 19:00. – hvor der ikke er tilmelding.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder fremlæggelse af vederlagsudgifter og kontingentfritagelser i foreningen.
5. Fastsættelse af kontingent efter indkomne forslag.
6. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Forslagene optages i dagsordenen og revideret regnskab med revisorens og bestyrelsens påtegning udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7. Valg
a. Formand på valg for 2 år: Klaus Jørgen Nielsen (ønsker ikke genvalg)
b. Sekretær på valg for 2 år: Rita Klejs (villig til genvalg)
c. 1 bestyrelsesmedlem på valg for 2 år: Mette Gildberg Nielsen (villig til genvalg)
d. 2 bestyrelsesmedlemmer på valg for 1 år:
Kristina Andersen ønsker at stoppe før udløb af valgperiode.
Dorthe Jensen ønsker at stoppe før udløb af valgperiode.
e. Valg af to suppleanter for 1 år:
f. Valg af revisor for 1 år: Janne Christiansen (villig til genvalg)
g. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Rikke Lobedanz (villig til genvalg)
8. Eventuelt.

Du kan læse vedtægterne  KLIK HER: 

Mød op på generalforsamlingen det er her, klubbens medlemmerne har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen.
Det er også her klubbens medlemmerne har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet.
Det er her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter.

Back To Top
X