skip to Main Content
Generalforsamling Mandag Den 23-03-20 Kl. 19 Er Aflyst !!

Generalforsamling mandag den 23-03-20 kl. 19 er aflyst !!

Der indbydes til ordinær generalforsamling mandag d. 23. marts 2020 kl.19:00 i Aktivitetscentret, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg.

Generalforsamlingen starter med at klubben er vært ved lidt mad 🍔 og drikke 🥤
Ønsker du forplejningen inden generalforsamlingen bedes du købe en billet (som er gratis). Så er der mad til alle og vi kan på den måde også undgå madspil. Sidste frist er 20-03.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder fremlæggelse af vederlagsudgifter og kontingentfritagelser i foreningen.
5. Fastsættelse af kontingent efter indkomne forslag.
6. Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Forslagene optages i dagsordenen og revideret regnskab med revisorens og bestyrelsens påtegning udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7. Valg
a. Formand på valg for 2 år: Klaus Jørgen Nielsen (ønsker ikke genvalg)
b. Sekretær på valg for 2 år: Rita Klejs (villig til genvalg)
c. 1 bestyrelsesmedlem på valg for 2 år: Mette Gildberg Nielsen (villig til genvalg)
d. 2 bestyrelsesmedlemmer på valg for 1 år:
Kristina Andersen ønsker at stoppe før udløb af valgperiode.
Dorthe Jensen ønsker at stoppe før udløb af valgperiode.
e. Valg af to suppleanter for 1 år:
f. Valg af revisor for 1 år: Janne Christiansen (villig til genvalg)
g. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Rikke Lobedanz (villig til genvalg)
8. Eventuelt.

Du kan læse vedtægterne  KLIK HER: 

Generalforsamlingen sluttes af med kaffe/the og kage.

Mød op på generalforsamlingen det er her, klubbens medlemmerne har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen.
Det er også her klubbens medlemmerne har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet.
Det er her bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter.

Back To Top
X