Løbetræning

Begynderholdet har træning tirsdage og torsdage fra kl. 17.30 til kl. 19.00, samt lørdage fra kl. 10.00 til 11.00.

Der starter altid nye begynderhold op 2 gange om året, i januar og august. Men er der interesse for det, kan vi starte nye hold op på andre tider i løbet af året. Kontakt trænerne for mere info.

Løbehold 1-5 har træning tirsdage og torsdage fra kl. 17.30 til kl. 19.00, samt frivillig træning om lørdagen kl. 10.00 fra klubben i Munkesøen eller lørdag/søndag kl. 10.00 i Kystskoven.

Løbehold

Med opdeling i forskellige hold, håber vi at kunne støtte og rådgive dig. Træningen tilpasses dine personlige ønsker, målsætning og behov. Uanset om dit mål er at smide de overflødige kilo, komme i bedre form eller overskride grænser og gennemføre et maratonløb, er vi med dig hele vejen. Træningen bliver tilrettelagt efter din nuværende fysik og form, uanset om du er en erfaren løber eller aldrig har haft fødderne i et par løbesko. På begyndertræningen tager vi højde for dette.

At løbe i klub

Du opnår bl.a. følgende ved at være medlem i en løbeklub:

1. Du ved, at der på træningsaftner altid er løbekammerater der venter.
2. Du får mere kvalitet i din træning, når du løber på et hold, hvor nogle løber lidt bedre end du gør.
3. Du får en træning som er varierende, det kan være intervaltræning, bakketræning eller tempoløb over en distance.
4. Du vil opleve, at med intensitet i træningen, så flytter du dine tider, du bliver hurtigere på distancen.
5. Du vil kunne deltage sammen med løbekammerater i motionsløb, det er mere inspirerende at tage til løb sammen.
6. Du vil kunne få råd fra uddannede DGI instruktører, hvis du har spørgsmål eller bliver skadet. Du vil også kunne snakke med erfarne løbere.
7. Du vil kunne deltage i klubbens arrangementer, såsom klubaftner hvor der kan være indlæg omkring løb eller udstyr.

Men du skal også huske at være opmærksom på følgende:

1. Da du løber på et hold, vil tempoet altid være et kompromis, derfor laver vi opsamling undervejs.
2. Den motiverende effekt af at løbe sammen med andre, kan betyde, at man får presset sig selv for meget og bliver skadet.
3. Derfor er det vigtigt, at du straks melder til din træner, hvis du mærker ømhed eller andet i forbindelse med løb.

NYT NYT NYT!

Grundet efterspørgsel fra vores løbere om mere målrettet træning, kan man fra d. 13/2-18 til medio maj træne på følgende hold; der afsluttes med TV Øst-løbet d. 6/5-18 eller Telenor Maraton d. 13/5-18.

5 km hold – vedligeholdelse og forbedring af 5 km distancen frem mod TV Øst-løbet.

10 km hold – træne frem mod at løbe 10 km til TV Øst-løbet.

21,1 km hold – træne frem mod at løbe 21,1 km til TV Øst-løbet

42,2 km hold – træne frem mod at løbe 42,2 km til Telenor Maraton.

Baggrunden for de nye hold:

Resultaterne af den seneste tilfredshedsundersøgelse viser, at en del efterspørger mere kvalitet i løbetræningen. Hele 62 ønskede træningsprogrammer frem mod TV Øst-løbet d.6/5-18, (5 km, 10 km og 1/2 marathon). 11 af disse ønskede et træningsprogram for maratondistancen frem mod Telenor Maraton d. 13/5-18.

Information om træningsplaner:

På baggrund af Jack Daniels videnskabelige undersøgelser, tilbyder vi derfor individuelle træningsprogrammer på distancerne for øvede løbere på baggrund af en 3 eller 5 km løbetest. Programmet findes på hjemmesiden

www.run-smarter.dk

Løbeprogrammerne er opbygget således at mindst 80% af træningen er med fokus på udholdenhed, 10% på løbeøkonomi og ca. 8% intervaller.

Der er forklaringer på de forskellige løbetempi og hvilken effekt de har på

https://www.run-smarter.dk/beregning-af-loebetraeningstempo

General information om forløbet:

Maratonløbernes test var d. 18/1 da deres 16 ugers program startede tirsdag d. 23/1.

For løbere på de øvrige distancer tilbydes løbetest d. 6/2 og 8/2. Deres 12 ugers programmer starter tirsdag d. 13/2 og frem til denne dato er det vigtigt at løberne har fokus på at øge deres træningsmængde.

Der kan tages en ny løbetest halvvejs inde i programmet, hvor tempoet på træningspassene så korrigeres herefter.

Der bliver altså 4 løbehold; 5 km, 10 km, 21 km og 42 km. Der vil være trænere på disse hold. Det er frit for alle at løbe på hvilket hold der passer dem.

Her er link til de slides der blev præsenteret under fremlæggelsen om de nye træningsplaner d. 16/1.: https://www.run-smarter.dk/loebetraening-i-kalundborg-if-16-1-2018.html

Denne måde at træne på vil blive evalueret efter TV Øst-løbet.

Bedste hilsner fra trænergruppen

Holdoversigt

Mette Gildberg

Kristina Püschl

Vi skal have det sjovt og socialt og kunne løbe 5 km.

Træner: Mette og Kristina
Afløser:
Distance:  Vi løber ca. 5 km
Hastighed: Mellem 7.00 – 7.45 min/km
Antal gangepr. uge: Løbere på dette hold løber 3 gange om ugen
Tirsdage, Torsdage og Lørdage: Begynderholdet er for begyndere, som i udgangspunktet kan løbe 5-10 min., hvis de løber stille og roligt. Træningen går ud på at etablere en fast træningsrutine, forbrænde kalorier og finde glæden ved at løbe og bevæge sig. I tillæg laves forskellige øvelser, der styrker kroppen og er med til at gøre dig til en bedre løber.
Målsætning: Vi skal have det seriøst, sjovt og socialt og kunne løbe 5 km uden pauser.
 

Hvad sker der med din krop?

Når du begynder at løbetræne påvirkes store dele af kroppen, og en proces med at tilpasse kroppen til den nye situation starter. Men det er vigtigt at vide, at forskellige dele af kroppen tilpasser sig i forskellige tempi.

  1. Muskler, herunder hjerte og kar, tilpasser sig i løbet af 2 til 4 uger. Det betyder at du hurtigt vil mærke en effekt af træningen på din krop.
  2. Knoglevævet tilpasser sig langsommere over 3 måneder.
  3. Sener og ledbånd tilpasser sig endnu langsommere – nemlig over 6 til 12 måneder.

Derfor er det i en opstartsfase vigtigt at træningen forløber jævnt og stigende. 3 gange løb om ugen er heller ikke tilfældigt valgt. Når man træner kroppen i en idrætsgren, sker der ved hver træningssession en nedbrydning af kroppens væv, så som muskler. Kroppen reagerer ved at genopbygge og styrke det ødelagte væv. Derved opbygges kroppen gradvist. Omvendt betyder en stilstand i træningen at det modsatte sker og kroppen svækkes. Det kan gå lynhurtigt.

Du har måske endda erfaret det hvis du har haft et ben i gips i uger. Musklerne svinder lynhurtigt ind for kroppen har ikke brug for dem. Løber man 3 gange om ugen er der ca. 2 dages restitution mellem hver gang og det er vigtigt. Får man for lidt restitution risikerer man en formnedbrydning i stedet for en formopbygning. En anden vigtig grund til de 3 dage pr. uge, er at vi skal komme i bedre form, er at kroppen kun kan tåle en begrænset øget belastning fra træningssession til træningssession. Bliver der for få træningssessioner vil stigningen i belastningen blive for stor.

Alt dette tager vi hensyn til på Begynderholdet.

Kristina Püschl

John O. Madsen

Vi skal have det sjovt og socialt og kunne løbe 5 – 6 km. Vi vil fokusere på at vedligeholde konditionen

Træner: Kristina
Afløser: John
Distance: Vi løber ca. 5 – 6 km
Hastighed: mellem 7.00 – 7.45 min/km
Antal gange pr. uge: Løbere på dette hold løber 3 gange pr. uge
Tirsdage og Torsdage: Vi løber i alt ca. 5 – 6 km, med opsamling undervejs.

Den første km er roligt tempo for at få varmet ordentligt op.

Om tirsdagen vil ruten vil være forholdsvis flad.

Om torsdagen kan der være en enkelt eller 2 fartlege på turen.

Den sidste km er afjogning i roligt tempo.

Lørdage: Der er mulighed for at løbe 5 – 6 km sammen med andre fra klublokalet i Munkesøen eller i Kystskoven eller man kan naturligvis selv tage en tur.
Målsætning: Vi skal have det seriøst, sjovt og socialt og kunne løbe 5 – 6 km. Vi vil fokusere på at vedligeholde konditionen

Hvad sker der med din krop?

Når du begynder at løbetræne påvirkes store dele af kroppen, og en proces med at tilpasse kroppen til den nye situation starter. Men det er vigtigt at vide at forskellige dele af kroppen tilpasser sig i forskellige tempi.

1. Muskler, herunder hjerte og kar, tilpasser sig i løbet af 2 til 4 uger. Det betyder at du hurtigt vil mærke en effekt af træningen på din krop.

2. Knoglevævet tilpasser sig langsommere over 3 måneder.

3. Sener og ledbånd tilpasser sig endnu langsommere – nemlig over 6 til 12 måneder.

Derfor er det i en opstartsfase vigtigt at træningen forløber jævnt og stigende. 3 gange løb om ugen er heller ikke tilfældigt valgt. Når man træner kroppen i en idrætsgren, sker der ved hver træningssession en nedbrydning af kroppens væv, så som muskler. Kroppen reagerer ved at genopbygge og styrke det ødelagte væv. Derved opbygges kroppen gradvist. Omvendt betyder en stilstand i træningen at det modsatte sker og kroppen svækkes. Det kan gå lynhurtigt.

Du har måske endda erfaret det hvis du har haft et ben i gips i uger. Musklerne svinder lynhurtigt ind for kroppen har ikke brug for dem. Løber man 3 gange om ugen er der ca. 2 dages restitution mellem hver gang og det er vigtigt. Får man for lidt restitution risikerer man en formnedbrydning i stedet for en formopbygning.
En anden vigtig grund til de 3 dage pr. uge, er at vi skal komme i bedre form, er at kroppen kun kan tåle en begrænset øget belastning fra træningssession til træningssession. Bliver der for få træningssessioner vil stigningen i belastningen blive for stor.

Alt dette tager vi hensyn til på hold 1.

Gretha Andersen

Torben Jørgensen

Lisbeth Brobæk Kiær

Vi skal have det seriøst, sjovt og socialt samtidig med at vi forbedre og vedligeholder konditionen.

Træner: Gretha / Torben / Lisbeth
Afløser:
Distance: Vi løber ca. 6-8 km
Hastighed: max 6.15 – 7.15 min/km
Antal gange pr. uge: Løbere på dette hold løber 3 gange pr. uge
Tirsdage: Vi løber mellem 6 og 8 km, med opsamling undervejs.
Den første km er i tempo på 7.15 pr./km for at få varmet ordentligt op.
Den sidste km er afjogning i tempo på 7.15 pr./km.
Der vil være interval træning og forskellige fartlege på turen.
Torsdage: Vi løber mellem 6 og 8 km, med opsamling undervejs.
Den første km er i tempo på 7.15 pr./km for at få varmet ordentligt op.
Den sidste km er afjogning i tempo på 7.15 pr./km.
Ruten vil være forholdsvis flad denne dag.
Lørdage: Der er mulighed for at løbe 6-8 km sammen med andre fra klublokalet i Munkesøen eller i kystskoven, eller man kan naturligvis selv tage en tur.
Målsætning: Vi skal have det seriøst, sjovt og socialt samtidig med at vi forbedre og vedligeholder konditionen.

Hvad sker der med din krop?

Når du begynder at løbetræne påvirkes store dele af kroppen, og en proces med at tilpasse kroppen til den nye situation starter. Men det er vigtigt at vide at forskellige dele af kroppen tilpasser sig i forskellige tempi.

1. Muskler, herunder hjerte og kar, tilpasser sig i løbet af 2 til 4 uger. Det betyder at du hurtigt vil mærke en effekt af træningen på din krop.

2. Knoglevævet tilpasser sig langsommere over 3 måneder.

3. Sener og ledbånd tilpasser sig endnu langsommer nemlig over 6 til 12 måneder.

Derfor er det i en opstartsfase vigtigt at træningen forløber jævnt og stigende. 3 gange løb om ugen er heller ikke tilfældigt valgt. Når man træner kroppen i en idrætsgren, sker der ved hver træningssession en nedbrydning af kroppens væv, så som muskler. Kroppen reagerer ved at genopbygge og styrke det ødelagte væv. Derved opbygges kroppen gradvist. Omvendt betyder en stilstand i træningen at det modsatte sker og kroppen svækkes. Det kan gå lynhurtigt.

Du har måske endda erfaret det hvis du har haft et ben i gips i uger. Musklerne svinder lynhurtigt ind for kroppen har ikke brug for dem. Løber man 3 gange om ugen er der ca. 2 dages restitution mellem hver gang og det er vigtigt. Får man for lidt restitution risikerer man en formnedbrydning i stedet for en formopbygning.
En anden vigtig grund til de 3 dage pr. uge, er at vi skal komme i bedre form, er at kroppen kun kan tåle en begrænset øget belastning fra træningssession til træningssession. Bliver der for få træningssessioner vil stigningen i belastningen blive for stor.

Alt dette tager vi hensyn til på hold 2.

Allan Sejling

Thomas Fønlev

Pia Svanberg Larsen

Vi skal have det seriøst, sjovt og socialt.

Træner: Allan / Thomas
Afløser: Pia
Distance: Vi løber mellem 7-9 km
Hastighed: max 5.30 – 6.30 min/km
Antal gange pr. uge: Løbere på dette hold løber 3 gange pr. uge
Tirsdage: Vi løber i afslappet tempo, med opsamling undervejs.
Første og sidste km er i roligt tempo for at få varmet op og jogget af.
Torsdage: Vi løber 1-2 km for at få varmet ordentligt op, herefter laver vi intervaltræning, core træning eller arbejder med løbestil.
Lørdage: Der er mulighed for at løbe sammen med andre fra klublokalet eller i Kystskoven eller man kan naturligvis selv tage en tur. Det skal være i afslappet tempo.
Målsætning: Vi skal have det seriøst, sjovt og socialt, samtidig med at vi vedligeholder konditionen.

Lidt mere om at løbe på hold 3

Træningen bliver tilrettelagt med dels udholdenhedstræning og dels intervaltræning. Vi vil træne på en sjov og inspirerende måde, med afveksling i vores løb. Vores træning vil veksle så vi løber på landevej, stier og i skov. Der vil være dage hvor vi øger intensiteten og laver noget bakketræning, vi har jo i Kalundborg mange dejlige bakker.

Intervaltræningen vil foregå, hvor vi vil løbe min. 2 intervaller, tempo er nemlig et meget vigtigt element i træning for at blive en bedre løber.

De lange ture skal vænne kroppen til at arbejde længe, mens tempotræning giver bedre kondition og løbeøkonomi. Tempotræning vil også gøre dig i stand til at gennemføre eks. 5 km i bedre tider, end du tidligere har gennemført et sådant løb.

Vores træning vil være tilrettelagt, så vi løber i en gruppe. Derfor vil I opleve at der bliver lavet opsamlingssteder, hvor vi samles i gruppen. Vi vil altid starte sammen, og også prøve at afpasse træningen så vi afslutter samtidig i gruppen. Det er så muligt at enkelte kommer til at løbe lidt længere, da vi ved opsamlingssteder laver det så de der er først fremme, løber tilbage og henter resten af gruppen.

Vi vil have tilrettelagt vores træning, så tempotræning altid foregår i klubtræningen.

Endvidere vil vi tilpasse træningsmængden, så det er muligt at få restitueret inden næste træningspas. Restitution er utrolig vigtigt i træningen, da hver træningspas nedbryder. Derfor skal kroppen ha’ tid til hvile inden næste træning.

Benny Hansen

Preben Kristensen

Vagn Olsen

Vi skal ha’ det sjovt ved vores træning, men samtidig skal der sved på panden.

Træner: Benny / Preben / Vagn
Afløser:
Distance: Vi løber mellem 9-12 km
Hastighed: Mellem 4.45-5.45 min/km
Antal gange pr. uge: Løbere på dette hold løber 3 gange pr. uge
Tirsdage: Vi løber i afslappet tempo, med opsamling undervejs
Torsdage: Vi løber 2 km for at få varmet ordentligt op, herefter laver vi intervaltræning, core træning eller arbejder med løbestil.
Lørdage: Der er mulighed for at løbe sammen med andre fra klublokalet i Munkesøen eller i Kystskoven, eller man kan naturligvis selv tage en tur.
Det skal være i afslappet tempo.
Målsætning: Vi skal ha’ det sjovt ved vores træning, men samtidig skal der sved på panden. Der vil bl.a. blive træning i bakket terræn om Tirsdagen. Om Torsdagen træner vi interval for at blive lidt bedre til et løbe en 10 km, så derfor vil intervaller være af forskellig længde og der forventer vi at der bliver trænet seriøst.

Lidt mere om det at løbe på hold 4

Løbehold 4 er for den øvede løber. Det forventes at du kan træne ca. 3 gange om ugen.

Målet med dette hold er at vi skal kunne løbe 10 km, i et tempo på ca. 5 min pr km.

Da 10 km distancen kræver udholdenhed, vil træningen blive tilrettelagt med dels udholdenhedstræning og dels intervaltræning. Vi vil træne på en sjov og inspirerende måde, med afveksling i vores løb. Vores træning vil veksle så vi løber på landevej, stier og i skov. Der vil være dage hvor vi øger intensiteten og laver noget bakketræning, vi har jo i Kalundborg mange dejlige bakker.

Intervaltræningen vil foregå, hvor vi vil løbe min. 2 intervaller, tempo er nemlig et meget vigtigt element i træning for at blive en bedre løber.

De lange ture skal vænne kroppen til at arbejde længe, mens tempotræning giver bedre kondition og løbeøkonomi. Tempotræning vil også gøre dig i stand til at gennemføre eks. 5 km i bedre tider, end du tidligere har gennemført et sådant løb.

Vores træning vil være tilrettelagt, så vi løber i en gruppe. Derfor vil I opleve at der bliver lavet opsamlingssteder, hvor vi samles i gruppen. Vi vil altid starte sammen, og også prøve at afpasse træningen så vi afslutter samtidig i gruppen. Det er så muligt at enkelte kommer til at løbe lidt længere, da vi ved opsamlingssteder laver det så de der er først fremme, løber tilbage og henter resten af gruppen.

Vi vil have tilrettelagt vores træning, så tempotræning altid foregår i klubtræningen.

Endvidere vil vi tilpasse træningsmængden, så det er muligt at få restitueret inden næste træningspas. Restitution er utrolig vigtigt i træningen, da hver træningspas nedbryder. Derfor skal kroppen ha’ tid til hvile inden næste træning.

Poul Anker Nielsen

Jacob Brobæk Kiær

Per Østerby

Træner: Poul Anker Nielsen og Jacob B. Kiær
Afløser: Per Østerby
Distance: Vi løber mellem 10-14 km
Hastighed: Omkring 5.00 min/km 12 km/t
Antal gange pr. uge: Løbere på dette hold løber 3-4 gange pr. uge
Tirsdage: Vi løber en lang rute med et jævnt tempo hele vejen med få indlagte pauser. Vi løber forskellige ruter fra gang til gang. Bakketræning kan blive inkluderet.
Torsdage: Vi træner intervaller hver torsdag. Også her løber vi forskellige ruter hvor intervaltræningen bliver implementeret. Der bliver inden start orienteret om hvilke intervaller vi løber og hvor mange. Intervallerne kan foregå på idrætsbanen og/eller på den valgte rute. Er der nogle fra andre hold der gerne vil løbe på banen er de velkommen til at være med, da det er tilrettelagt så alle kan deltage, selvom alle har forskelligt udgangspunkt.
Lørdage: Der er mulighed for at løbe sammen med andre fra klubben i Munkesøen eller Kystskoven eller man kan naturligvis selv tage en tur. Det skal være i afslappet tempo.
Målsætning: Der kan løbetrænes mod et bestemt mål eller man kan tage en snak med træneren på holdet for at lægge en individuel plan.

Lidt om det at løbe på hold 5

På løbehold 5 trænes med henblik på at blive en bedre konkurrence løber. Det vil sige at træningen er meget varieret og har til formål at forbedre formen. Der løbes fra Munkesøen 2 gange om ugen, i cirka én time. Ud over distancetræning hvor vi løber i hold, løber vi bakketræning og interval træning.

I sommerhalvåret løbes ligeledes på Stadion. På lørdage og søndage, hvor der ikke er konkurrence, er der endvidere mulighed for at træne i Kystskoven, hvor vi mødes kl. 10 og træner omkring 1 time. Der er virkelig mulighed for at forbedre sin form her. Her løber vi i bakket terræn.

På løbehold 5 er det Poul Anker Nielsen som står for træningen om torsdagen og Jacob om tirsdagen.  Poul Anker har været aktiv løber i ca. 50 år, og har derfor meget erfaring indenfor løb. Jacob har erfaring inden for Marathon- og triathlontræning.

Så mød endelig op, og få lavet et uforpligtende løbeprogram, som passer til dig.

Mvh. Poul Anker og Jacob.

Seneste nyt

Nyt Begynderhold Starter 16. Januar 2018

Nyt begynderhold starter 16. januar 2018

Lær at løbe 5 km på 12 uger Hos Kalundborg IF lærer du, at løbe…

Læs mere
Shopping Hos Intersport Og Løbetræning På Stejlhøj Den 31. Oktober 2017

Shopping hos Intersport og løbetræning på Stejlhøj den 31. oktober 2017

Tirsdag den 31. oktober kl. 17-19.30, er det igen muligt for alle klubbens medlemmer, at…

Læs mere
Løbetræning Tirsdag 12. September 2017

Løbetræning tirsdag 12. september 2017

Pga. cykelløb i byen på tirsdag, har vi valgt at flytte al løbetræning væk fra…

Læs mere
Løbeprogram – Begynder Til 5 Km

Løbeprogram – Begynder til 5 km

Følg programmet og løb 5 km om 12 uger. Information om programmet gives på begynderholdet. Næste…

Læs mere
Løbeprogram – Fra 5 Km Til 10 Km På 12 Uger

Løbeprogram – Fra 5 km til 10 km på 12 uger

Følg programmet og løb 10 km om 12 uger. Se programmet her.

Læs mere
Løbeprogram – Fra 7 Km Til Halvmaraton På 12 Uger

Løbeprogram – Fra 7 km til halvmaraton på 12 uger

Følg programmet og løb halvmaraton om 12 uger. Se programmet her.

Læs mere
Løbetræning 6. Juli 2017

Løbetræning 6. juli 2017

Her er et link, til den opvarmning vi laver på torsdag d.6/7, så I kan…

Læs mere
Nyløber Afslutning 29. Juni 2017

Nyløber afslutning 29. juni 2017

Så kom endnu et hold dygtige nyløbere i mål, efter 12 ugers sej træning. Godt…

Læs mere
X